Kuntasektori

Kolmasosa kuntasektorin 420 000 palkansaajasta kuuluu JUKOn jäsenliittoihin.

Suurimmat jukolaiset kunta-alan palkansaajaryhmät: opettajat, lääkärit, varhaiskasvatuksen opettajat ja sosiaalityöntekijät. Jukolaisia työskentelee myös lukuisissa eri tehtävissä kuntien kaikilla hallinnonaloilla. Tehtävät ovat yleensä paljon koulutusta vaativia asiantuntija-, johto- ja esimiestehtäviä.

Olemme sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTESin piiriin kuuluu hieman yli 30 prosenttia eli 63 000 jukolaista palkansaajaa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESin piiriin kuuluu yli 20 prosenttia eli 45 000 jukolaista.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen LS:n piiriin kuuluu joka kymmenes eli noin 16 000 jukolaista palkansaajaa.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen TS:n piiriin kuuluu yli 7 000 jukolaista.

Luvut on päivitetty tammikuussa 2020. Kunta-alalla neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL + Jyty), Sote (Super + Tehy) ja KT Kuntatyönantajat.

Ajankohtaista, kunta

Mitä mieltä? Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

"Palkkojen harmonisointi tiedetään nyt jo vaikeaksi. Työ ei tapahdu hetkessä ja vaatii kärsivällisyyttä", kirjoittaa Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm. Blogisarjassa JUKOn hallituksen jäsenet valottavat työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisia käänteitä. Elokuussa tällä paikalla OAJ:n 2. varapuheenjohtaja Helena Kahl.

15.6.2021 09:04

Onnittelemme kaikkia ehdolla olleita ja valituiksi tulleita! JUKO tarjoaa päättäjän huoneentaulun: Näin vaikutat kunta-ammattilaisten työhön

Suomalaiset valitsivat yhteensä 8 859 valtuutettua 293 kunnassa. Se on keskimäärin 30 valtuutettua kuhunkin kuntaan. JUKO muistuttaa uusia ja vanhoja päättäjiä kunnissa työskentelevän henkilöstön tarpeista.

14.6.2021 11:55

Kuntavaalit: Liittoja yhdistää huoli kuntalaisten palvelujen heikkenemisestä ja työntekijöiden jaksamisesta

Kokosimme linkit JUKO-liittojen vaalikampanjoihin. Liitot muistuttavat nykyisiä ja tulevia kuntapäättäjiä siitä, että akavalaisten tekemä työ kannattelee kuntia ja koko Suomea. Kampanjoita yhdistää huoli asiantuntijoiden ja esimiesten jaksamisesta, talouden ja kuntien palvelujen kurjistumisesta sekä tutkitun tiedon vaje kuntien päätöksissä.

8.6.2021 14:03
Katso kaikkimore_vertmore_vert

Q & A: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus

SOTE-sopimus tulee voimaan 1. syyskuuta. Sopimus ei sisällä tässä vaiheessa palkankorotuksia tai muita varsinaisia muutoksia työehtoihin.

7.6.2021 12:17

JUKO hyväksyi kunta-alan sopimusmuutokset: SOTE-sopimus ja opettajasopimuksen laajennus voimaan syyskuussa

Kyse on teknisistä ratkaisuista, jotka eivät sisällä varsinaisia muutoksia työehtoihin. SOTE-sopimuksen lopullinen hyväksyminen edellyttää, että kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyvät saman kokonaisuuden.

7.6.2021 11:34

Neuvottelutulos varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön sopimusalasiirron yksityiskohdista syntyi tiistaina aamulla

JUKOn hallitus käsittelee neuvottelutuloksen maanantaina 7. kesäkuuta.

2.6.2021 09:40
Katso kaikkimore_vertmore_vert

Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

"Palkkaharmonisointi ei ole pääluottamusmiehen tehtävistä helpoimmasta päästä. Lukuisten eri organisaatioiden palkkojen yhteensovittaminen vaatii paljon pohjatyötä, mutta myös pitkää pinnaa neuvotteluissa", kirjoittaa neuvottelupäällikkö Minna Holm.

9.4.2021 11:44

Blogi: Arvokasta tietoa barometri kerrallaan

Positiivisimmaksi asiaksi luottamusmiehet kokevat koulutuksen. He myös arvioivat luottamusmiestehtävän parantavan ammatillista pätevyyttä. "Sopimusasioihin ja työlainsäädäntöön perehtynyt, neuvottelutaitoihin koulutettu ja neuvottelukokemuksen saanut, paineensietotestattu osaaja on tavoittelemisen arvoinen pelaaja mihin tahansa joukkueeseen", kirjoittaa JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen.

16.3.2021 10:00

Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

Työelämän kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. Keva julkaisee 11. maaliskuuta tutkimuksen, josta selviää, miten kuntien, valtion ja seurakuntien työntekijät voivat korona-ajan työssään. Myös JUKO on ollut suunnittelemassa julkisen alan työhyvinvointitutkimusta.

2.3.2021 19:05
Katso kaikkimore_vertmore_vert