Kuntasektori

Kunta-alan noin 420 000 palkansaajista joka kolmas on jukolaisen liiton jäsen. Kaikkiaan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on noin 65 % jukolaisista eli runsaat 130 000 palkansaajaa.Suurimmat yksittäiset palkansaajaryhmät ovat opettajat, lääkärit, varhaiskasvatuksen opettajat ja sosiaalityöntekijät. Näiden lisäksi jukolaisia työskentelee lukuisissa eri tehtävissä kaikilla kunnan hallinnonaloilla. Tehtävät ovat yleensä paljon koulutusta vaativia asiantuntijatehtäviä sekä johto- ja esimiestehtäviä.

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Reilu 30 % kunta-alan jukolaisista palkansaajista kuuluu kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen piiriin (n. 63 000). Kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen sopimusalalla työskentelee yli 20 % kunta-alan jukolaisista (n. 45 000). Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen piirissä on noin joka kymmenes kunta-alan jukolainen palkansaaja (n. 16 000). Loput jukolaisista kunta-alan palkollisista kuuluvat kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sopimusalalle (yli 7 000).

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen lääkärien työehtosopimus
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Ajankohtaista, kunta

Koskettaako työn murros? Kiinostavatko työelämän trendit?

Kunta-alan työelämän kehittäjät tuottivat laajaan, suoraan työn ytimeen sukeltavan podcast-sarjan.

20.10.2020 12:26

Palkkaharmonisointiin kiinnitettävä enemmän huomioita sote-uudistuksessa

Suunnitteilla oleva sote-uudistus ei korosta riittävästi palkkojen yhdenmukaisuutta henkilöstön siirtyessä kunnista maakuntiin. "Jos palkkaharmonisointia ei huomioida, korjaavat prosessit voivat tuoda maakunnille taannehtivasti kalliin lisälaskun, eikä se ole kenenkään etu", JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm muistuttaa.

30.9.2020 14:07

Eksoten palkkasopu etenee – JUKO järjestää eksotelaisille jäsentilaisuuden huomenna tiistaina

JUKO ja jukolaiset luottamusmiehet järjestävät palkkaharmonisoinnista etäkeskustelun.

28.9.2020 13:57
Katso kaikkimore_vertmore_vert

JUKO – Palkankorotusten yleinen linja ei ollut itsestäänselvyys

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren käy läpi viime perjantaina syntyneen kuntasopimuksen pääkohdat.

2.6.2020 17:01

JUKO hyväksyi kunta-alan uudet työehtosopimukset – kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

Uudessa sote-sopimuksessa ovat mukana Sote, JUKO, JAU ja KT. Sopimuksen sisällöstä järjestöt neuvottelevat ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Jos neuvotteluissa ei sovita muuta, uudet työehdot tulevat voimaan maakuntauudistuksen myötä 1. tammikuuta 2023. "Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme varmistamaan vaativan asiantuntijatyön ja esimiesten aseman sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä moniammatillisen ketjumme koko laajuudessa", JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

28.5.2020 15:03

Yli 420 000 kuntatyöntekijän palkankorotuksista ja palkoista syntyi neuvottelutulos

Sopimuksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen. JUKOn hallitus käsittelee tulosta huomenna torstaina kello 14.

27.5.2020 21:43
Katso kaikkimore_vertmore_vert

Blogi: Yhteistoimintaa koronan ja taantuman varjossa

Yli sata kunnallista työnantajaa päätyi korona-yt-neuvotteluun viime keväänä. Neuvottelut koskivat tuhansia akavalaisten JUKO-liittojen jäseniä. "Täysin odottamaton katastrofi oli paremmin hallittavissa yksiköissä, joissa yhteistoiminta oli jo valmiiksi kunnossa", kirjoittaa JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen.

21.9.2020 10:20

Blogi: Vuosi aikaa rakentaa kokonaan uusi sopimusala – sote-sopimuksesta henkilöstölle silta maakuntiin

”Sote-henkilöstöä ei voi valaa yhteen muottiin, tarvitsemme myös jatkossa kaikki ammattiryhmät huomioivan työehtosopimuksen", kirjottaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

16.9.2020 09:38
Katso kaikkimore_vertmore_vert