Katja Aho

"JUKO on kiinnostava ja koko ajan kehittyvä työyhteisö"

 

Valitsit JUKO-kirjaimista itsellesi K:n. Miksi se tuntui läheisimmältä?

K on kuten kiinnostava ja koko ajan kehittyvä. Kehittyminen on minulle tärkeää sekä työssä että vapaa-ajalla. Nautin JUKOssa juuri siitä, että täällä on voimakas halu uusiutua ja kehittää toimintaamme – meillä on vahva pyrkimys vastata ajan haasteisiin. Olemme saaneet median kautta tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun ja sitä kautta kehittämisen kohteiksi yhteiskunnassa. Esimerkiksi ulkoasiainhallinnon häirintätapausten nostaminen julkisuuteen auttoi siinä, että asiasta teetettiin ulkopuolinen selvitys.

Kehittymisen kannalta ajateltuna meitä on täällä töissä mukava ja osaava joukko. Olemme erilaisia ja voimme rikastaa omaa ajatteluamme oppimalla muilta uusia näkökulmia.

Mikä on työssäsi ajankohtaista juuri nyt?

Valmistaudumme parhaillaan vuoden 2020 neuvottelukierrokseen. Haluamme edistää siellä JUKOn ja jäsenyhdistystemme liittojen linjaamia tavoitteita sekä uudistaa neuvottelukulttuuria ja tehdä sitä paremmin tunnetuksi.

JUKOssa haluamme vaikuttaa siihen, että yhteistyö luottamusmiesten, henkilöstön ja työnantajan välillä toimii hyvin. Hyvä henkilöstöpolitiikka on tärkeää, jotta julkiselle sektorille hakeutuu myös jatkossa vahvoja osaajia.

Miksi haluat tehdä juuri tätä työtä, ja mikä siinä on innostavinta?

Tässä työssä on mahdollisuus toimia upeiden, työlleen sitoutuneiden ihmisten kanssa yhteisten päämäärien hyväksi. Luottamusmiehet ovat vahvasti motivoituneita ja toimivat koko edustamansa joukon hyväksi. Tätä työtä on henkisesti helppo tehdä, koska voin toimia omien arvojeni mukaisesti.

Miten siirrät ajatuksesi työstä vapaa-ajalle?

Työn ja vapaa-ajan erottelu ei ole ongelma, koska harrastan aktiivisesti kilpatanssia lajinani latinalaistanssit. Lajissa kiehtoo sen monipuolisuus, haasteellisuus sekä jatkuva pyrkimys oman tanssin kehittämiseen. Tanssi vie paljon vapaa-ajasta, mutta kisakauden ulkopuolella nautin puolisoni kanssa luonnossa liikkumisesta, matkailusta ja rauhallisista koti-illoista.

Milloin aloitit JUKOssa ja mitä teit tätä ennen?

Tulin JUKOon vuoden 2017 alussa Lääkäriliiton lakimiehen tehtävistä. Toimin aluksi valtiosektorilla ja syksystä 2019 lukien siirryin yliopistosektorille, jossa toimin neuvottelupäällikön tehtävissä. Olen koulutukseltani juristi (OTK) sekä varatuomari. Olen toiminut monipuolisissa tehtävissä eri organisaatoissa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla ja edustanut tehtävissäni sekä työnantaja- että työntekijäpuolta.

Neuvottelupäällikkö
050 592 1646Enable JavaScript to view.aho_katja

Päätehtävät

  • Yliopistosektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Lakimiestehtävät yliopiston sopimusalalla
  • Luottamusmiesten koulutus
  • Yliopistoneuvottelukunnan sihteeri ja esittelijä
  • Työtuomioistuin, varajäsen