Hallitus & paikallinen sopiminen | Akava pettyi lakipaketin sisältöön ja valmisteluun paikallisen sopimisen laajentamiseksi

15.2.2024 15:44

"Vaikutusarviot lähinnä ovat lähinnä toiveiden varassa."

Työmarkkinajohtaja Ville Kopra Akavasta huomauttaa, että kolmikantainen työryhmä ei ole toiminut paikallisen sopimisen neuvotteluelimenä.

– Toisin kuin työministeri Arto Satonen ja muut hallituksen ministerit ovat esittäneet julkisuuteen, valmistelu on tehty yksipuolisesti nojaten hallituksen ja työnantajien näkemyksiin.

Erityisesti kaksi kokonaisuutta on Akavan mukaan jäänyt valmistelussa liian vähälle huomiolle.

Yrityksillä itsellään ei ole vastuuta siitä, että järjestäytymättömien työnantajien paikalliset sopimukset pysyvät työehtosopimusten rajoissa. Eikä valmisteltussa kuultu viranomaisia.

– Jo nyt tiedossamme on, että Suomessa esiintyy erityisesti ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Käsittelyyn tuleva lakipaketti lisää yhä hyväksikäytön ja työnteon vähimmäisehtojen ohittamisen riskiä, Kopra painottaa.

Akava on huolissaan myös siitä, että hallituksen politiikka vähentää kannustimia järjestäytyä, kun tähän asti sitoutuminen työehtosopimuksiin on tuonut yrityksille laajemmat sopimusoikeudet.

– Nyt tämä kantava pohjoismainen periaate murennetaan, Kopra arvioi.

Vaikutusarviot paikallisen sopimisen laajentamiseksi ovat Akavan mielestä lähinnä toiveiden varassa.

– Faktoja asian puolesta tai vastaan ei löydy. Olemme esittäneet, että laajennus totutettaisiin vaiheittaisena kokeiluna esimerkiksi mikroyrityksiin, jolloin asiasta saataisiin vertailutietoa, työmarkkinajohtaja Ville Kopra kertoo tiedotteessa.