Kansanedustajien avustajille ensimmäinen työehtosopimus

16.5.2019 15:11

Tänään 5.12.2012 on allekirjoitettu kansanedustajien avustajien työehtosopimus. Sopimus on ensimmäinen laatuaan ja sen kausi on 1.1.2013–31.3.2014.

Palkkoja korotetaan 1.4.2013 alkaen 1,9 prosenttia.

 

Sopimus on merkittävä edistysaskel, sillä nyt työsuhteen ehdoista päätetään yhdessä neuvotteluosapuolten kesken. Aiemmin avustajien työnantajana eduskunnan kansliatoimikunta on määrännyt työsuhteen ehdoista.

 

Sopimus on yleissitova ja se koskee noin 180 avustajaa, joista suurin osa on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n jäsenliittoihin kuuluvia akavalaisia. 

 

Työskentely jatkuu palkkausta käsittelevässä työryhmässä. Jatkossa palkkoja määritettäessä voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon työn vaativuus ja luonne.

 

Sopijaosapuolia ovat akavalaisten liittojen jäseniä edustava Eduskunnan akavalaiset ry, eduskunnan kanslia ja JHL:n Eduskunnan ammattiosasto EMO.

 

Lisätietoja: Arja Laine, 040 523 6209 ja Tarja Niemelä, 050 340 2725