Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskauden 1.4.2014-31.1.2017 materiaali on nyt sovittu kokonaisuudessaan

16.5.2019 15:11

Lokakuussa hyväksyttyä Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista Kirkon virka- ja työehtosopimusta 2014-2016 on täydennetty kirkon pääsopijaosapuolten 18.3.2014 hyväksymällä sopimuksella.

 

Tällä sopimuksella toteutetaan pääsopijaosapuolten ns. neuvottelijoiden muistion mukaisesti neuvotellut asiat, jotka koskevat mm.
  • -Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen kodifiointia
  • -työaikamääräysten kokonaisuudistusta
  • -HAVAn käyttöönoton edistämistä ja kertapalkkiota
  • -osaamisen kehittämisen toimintamallin toteuttamista kirkon sektorilla
  • -nuorten työllistämistoimenpiteitä
 
Sopimusratkaisun pääsisältöä selostetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A 6/2014. Huhtikuun alussa voimaan tuleva KirVESTES 2014-2016 julkaistaan pdf-tiedostona Sakastin Palvelussuhde-sivuilla huhtikuun alkuun mennessä.