Blogi: Luottamusmiehen työ antaa enemmän kuin ottaa

7.8.2019 12:01

Postilaatikkooni kolahti 1990-luvulla ilmoitus saapuneesta lähetyksestä. Suuntasin kortin kanssa lähipostiin, jossa odotti raskas paketti: Akava-JS:n laaja rautaisannos alkavaa luottamusmiesuraani tukemaan. Siitä alkoi kouluttautumiseni luottamusmiestyöhön ja toimintani paremman työelämän puolesta.

Postilaatikkooni kolahti 1990-luvulla ilmoitus saapuneesta lähetyksestä. Suuntasin kortin kanssa lähipostiin, jossa odotti raskas paketti: Akava-JS:n laaja rautaisannos alkavaa luottamusmiesuraani tukemaan. Siitä alkoi kouluttautumiseni luottamusmiestyöhön ja toimintani paremman työelämän puolesta.

Nykyisessä pestissäni JUKOn järjestöpäällikkönä korostan joka ikisen luottamusmieskurssin osallistujille, miten tärkeitä he ovat. Tämän saman tunteen jakavat eri alojen liittojen edustajat, kun he tunnustelevat JUKOon liittymistä. Ennen päätöksen tekemistä yksi heille tärkeimmistä asioista – ellei peräti tärkein – on varmistaa, että heidän liittonsa jäsenillä on jatkossakin turvanaan hyvä luottamusmiesjärjestelmä.

Kun itse pari vuosikymmentä sitten hain postista Akava-JS:n, eli JUKOn edeltäjän, lähettämän paketin, tuumin kotona materiaalipaljouden keskellä, miten ihmeessä ennätän sen kaiken opiskella ennen kuin ensimmäinen apua tai neuvoa tarvitseva jäsen ottaa minuun yhteyttä. Onneksi saamassani paperipaljoudessa oli tietoa myös tulevista koulutuksista. Ilmoittauduinkin heti ensimmäiselle mahdolliselle kurssille.

Lisätehoja aluevaikuttamiseen

Nyt tehtäväni muiden JUKO-toimistomme ihmisten kanssa on miettiä, miten voisimme tukea yksittäistä luottamusmiestä aina vain paremmin. Koulutus on tässä edelleen avainasemassa. Koulutus on toimintasuunnitelmamme kestoteema, ja alkavana vuonna 2019 olemme nostaneet sen yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Myös Akavan teettämän luottamusmiesbarometrin kysymyksen ”koituuko luottamusmiestehtävien hoidosta mitään myönteistä” ehdoton vastausvoittaja on koulutus.

Toisena olennaisena kehittämiskohteenamme on paikallisen ja alueellisen luottamusmiestoiminnan tehostaminen. Sitä varten olemme kehittäneet vuodeksi 2019 aluevastaavakokeilun, jonka toteutamme neljässä maakunnassa.

Tähän kokeiluun lähtevät ennakkoluulottomasti mukaan Marko Bohm (Lappi), Virve Mikkonen (Pohjois-Karjala), Raimo T Nieminen (Pirkanmaa) sekä Johanna Rantanen (Kanta-Häme), ja kokoonnuimme yhteiseen suunnittelupäivään marraskuussa 2018. Päivästä kehkeytyi erittäin antoisa, ja neljä aluevastaavaa suorastaan pulppusivat ideoita, miten toimintaa voisi kehittää.

Kokeilulla kartoitamme muun muassa sitä, miten voimme tehostaa eri puolilla maata olevien luottamusmiesten yhtenäisyyttä, vertaistukea ja tietojen vaihtoa sekä yhteistyötä esimerkiksi paikallisissa neuvotteluissa. Luottamusmiehet ovat rautaisia työelämän asiantuntijoita, joten tähtäimenä on myös heidän kauttaan saada JUKOn ääntä yhä enemmän kuuluvin paikallisissa tiedotusvälineissä. Tärkeää on myös tuoda heidän neuvottelunäkökulmiaan tehokkaasti esille valtakunnallisella tasolla.

Tämä aluevastaavakokeilu palvelee kaikkien sektoreiden tarpeita eli niin kuntien, valtion, yliopistojen, kirkon kuin mahdollisten tulevien maakuntienkin luottamusmiehiä. Mikäli kokeilu tuottaa myönteisiä tuloksia, seuraava askel olisi saada vuoden 2020 aikana aluevastaavatoiminta leviämään muihin maakuntiin. Asiasta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä minuun tai JUKO-toimistomme muuhun väkeen!

Konkareille kiitos – tervetuloa uudet!

Tervetuloa joukkoomme myös kaikki vuonna 2019 aloittavat uudet luottamusmiehemme! Te tulette tekemään arvokasta työtä niin työntekijöiden kuin työnantajienkin kannalta edustaessanne liittojenne jäseniä, valvoessanne sopimusten toteutumista ja toteuttaessanne yhteistoimintaa työpaikoilla. Luottamusmiehenä olemiseen liittyy niin hyviä kuin huonojakin hetkiä, mutta sekä oman kokemukseni että monen muun luottamusmiehen kertoman pohjalta voin sanoa, että tämä työ antaa enemmän kuin ottaa – avaten todella mielenkiintoisen ja monipuolisen maailman.

Yhtä lailla isot kiitokset kaikille teille aiemmille konkareille tähän saakka tehdystä vaikuttavasta työstänne. Toivottavasti mahdollisimman moni luottamusmieshommassa jo kokemusta hankkinut jatkaa työtään paremman työelämän puolesta myös tulevina vuosina.

P.S. JUKOn nimi oli Akava-JS vuoden 2003 loppuun saakka.

Jarmo Niskanen

Järjestöpäällikkö
044 350 0578

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • Yhteydet järjestöihin ja jäsenyhdistyksiin
  • Kuntasektorin luottamusmiestoiminta ja paikallisyhteydet
  • Sopimus- ja neuvottelutoiminta sekä yhteistoiminta-asiat
  • Kuntasektorin luottamusmieskoulutuksen koordinointi