Blogi: Neuvottelujemme perustana ovat strategiamme tärkeät tavoitteet

30.10.2019 06:46

Strategia on tavoiteltu loppuasetelma, tulevaisuuteen sijoittuva kokonaiskuva, johon halutaan ja on mahdollista päästä. Se toteutuu hyvällä suunnittelulla ja vaivannäöllä. Saavutamme päämäärämme toteuttamalla yhdessä tekemäämme strategiaa.

Työmme lähtökohta: Uudistumme ja kehitämme, jotta lopputuloksena on jäsenyhdistystemme hyvinvointi

Meidän päämäärämme on jäsenyhdistystemme hyvinvointi, ja koko olemassaolomme keskeisin ehto on uudistuminen. Meidän on jäsenyhdistystemme kanssa kehitettävä jatkuvasti omaa osaamistamme, jotta pystymme vastaamaan muuttuvan työelämän ja myös uudentyyppisen jäsenistön tarpeisiin.

Meillä on vahva rooli Akava-yhteisössä, esimerkiksi ensimmäinen varapuheenjohtajuus. On tärkeää kuitenkin muistaa, että meidän tulee olla uudistuvia ja asiantuntevia, jos mielimme säilyttää asemamme. Jäsenistömme edustus neuvottelupöydissä toteutuu vain, jos järjestömme on jäsenmäärän perusteella niin vahva, että pöytiin päästään.

Kantti kestää tarvittaessa – rohkeus ja avoimuus ovat toimintamme perusta

Toimintamme perustuu arvoillemme. Nekin olemme määritelleet yhdessä, ja mielestäni niissä näkyy hyvin koko toimintamme ydin.

Meillä on yhteinen tavoite jäsenyhdistystemme kanssa: korjaamme asioita rohkeasti ja valvomme etuja aktiivisesti – ja tarvittaessa myös kantti kestää. Kun esimerkiksi puutuimme ulkoministeriön häirintäepäilyksiin, toimimme aktiivisesti ja rohkeasti, siis arvojemme mukaisesti.

Valmistelemme asiat osallistuvasti ja niin avoimesti kuin mahdollista sekä viestimme työstämme vaikuttavasti. Saimme kiitosta edelliseltä neuvottelukierrokselta viestinnän parantamisesta avoimuutta lisäämällä.

Näihin kolmeen asiaan kiinnitämme erityisesti huomiota

Kaikkein konkreettisin osa strategiaamme ovat sen kolme painopistealuetta. Ne ovat meille erityisen tärkeitä asioita ja keinoja toteuttaa perustavoitteemme – kaikkien jäsenyhdistystemme jäsenten etu.

  1. Kunnolliset ja kehittyvät edunvalvontapalvelut

Haluamme turvata hyvät toimintaedellytykset henkilöstön edustajille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Tehtäviin tulee saada uusia henkilöitä ja myös aiemmin valittujen tulee olla motivoituneita jatkamaan tärkeässä työssään.

Luottamusmiesten koulutusta olemme jo kehittäneet yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa. Kehitämme edelleen yhdessä koulutuksen laatua ja menetelmiä. Pääluottamusmiehille on tarjottu esimerkiksi monimuotokoulutusta sopimusasioista.

Luottamusmiesten toimintaedellytyksiä tulee sopimusten kautta vahvistaa, mutta myös vertaistuki tulee turvata. Haluamme myös vahvistaa JUKOn yhtenäisyyttä hyödyntämällä eri sektoreiden vahvuuksia koko kentän edunvalvonnassa.

  1. Asiantunteva ja jäsenkunnan tarpeet huomioiva toiminta

JUKOn kaikki sektorit ovat mukana työryhmissä, joissa uudistetaan alan sopimus- tai neuvottelujärjestelmiä. Samalla pääsemme vaikuttamaan siihen, missä määrin neuvottelutoimintaa tehdään alueellisesti ja paikallisesti sekä ennen kaikkea siihen, ettei kenttä joudu kestämättömään tilanteeseen paikallisen sopimisen tai neuvottelemisen kautta.

  1. Vaikuttavuus ja kattava edustavuus

JUKOn strategian mukaan hyödynnämme jo olemassa olevat voimavaramme aluetoiminnassa. JUKO käynnisti tähän liittyen aluevastaavakokeilun vuodelle 2019. Kokeilun tulokset arvioidaan vuoden päätteeksi. Siltä pohjalta voidaan tehdä arvioita strategian mukaisen alueellisen toiminnan kehittämisestä.

Aika muuttuu, strategia myös

JUKOn tämän hetkinen strategia on laadittu aikavälille 2017–2021. Mukana tekemisessä olimme me kaikki: niin luottamusmiehet, jäsenyhdistykset kuin koko JUKOn päätöksenteko-organisaatio ja toimiston väki.

Vaikka strategiassa sovituista periaatteista tulee pitää kiinni, olemme hereillä ja täydennämme strategiamme tavoitteita vuosittaisissa toimintasuunnitelmissamme. Kehitämme vaikuttavuuttamme myös hiomalla ulkoista profiiliamme. On tärkeää, että muutkin tietävät, mitä me täällä JUKOssa teemme.

Oikein hyvää neuvottelukautta ja edunvalvontakautta kaikille JUKOn toimijoille niin keskustasolla kuin paikallisesti!

Lue lisää: JUKOn strategia

Jarmo Niskanen

Järjestöpäällikkö
044 350 0578

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • Yhteydet järjestöihin ja jäsenyhdistyksiin
  • Kuntasektorin luottamusmiestoiminta ja paikallisyhteydet
  • Sopimus- ja neuvottelutoiminta sekä yhteistoiminta-asiat
  • Kuntasektorin luottamusmieskoulutuksen koordinointi