Blogi: Vuosi aikaa rakentaa kokonaan uusi sopimusala – sote-sopimuksesta henkilöstölle silta maakuntiin

14.9.2020 13:10

”Sote-henkilöstöä ei voi valaa yhteen muottiin, tarvitsemme myös jatkossa kaikki ammattiryhmät huomioivan työehtosopimuksen", kirjottaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Kiihkeän neuvottelukevään loppusaldoa ei voi pitää huonona. Saimme kaikki sopimussektorimme maaliin ennen lomia ja ilman painostustoimia. Jälkikäteenkin tarkasteltuna kuntaneuvottelut osoittautuivat historiallisen hankaliksi. Tuskin koskaan jaossa oleva ja vaadittava raha on ollut keskenään yhtä suurella törmäyskurssilla.

Kuntahenkilöstö kannatteli suomalaisia yli koronakevään oman terveytensä uhalla samalla, kun kuntatalous heikkeni entisestään. Työehtoneuvottelujen keskellä kävimme neuvotteluja myös kunnallisen pääsopimuksen uudistamisesta.

Kuten aina, myös neuvottelutuloksen jälkeen riittää rutkasti neuvoteltavaa, kun sote-sopimuksen synnyttäminen on mittava hanke. Sopimuksella rakennamme henkilöstölle sillan, jota pitkin siirtyä kunnista maakuntien palvelukseen ja uuteen sopimukseen alkaen 1. tammikuuta 2023.

Lääkärien silta maakuntiin rakentuu nykyisen Lääkärisopimuksen varaan. Heidän työhönsä kuuluvat erityispiirteet, kuten päivystysvaatimukset, edellyttävät muista sote-tehtävistä eroavia määräyksiä.

Me JUKOssa edellytämme aikataulun noudattamista: meillä on vuosi aikaa rakentaa kokonaan uusi sopimusala. Aiomme käyttää neuvotteluajan tehokkaasti ja tarjoamme aktiivisesti ratkaisuja, joilla sote-henkilöstön tie maakuntiin on turvallinen ja sopuisa. Henkilöstöllä ja tulevilla maakuntatyönantajilla pitää olla sovitun mukaisesti tieto tulevista työehdoista elokuun 2021 loppuun mennessä.

"Kuntien ja maakuntien yleiset työehdot pitkälti samankaltaisia"

Uskomme, että kuntien ja maakuntien yleiset työehdot tulevat olemaan pitkälti samankaltaisia. Meille on tärkeää, että pitkällä aikavälillä kunta-alan ja jatkossa myös maakunta-alan henkilöstön työehdot kehittyvät yhdenvertaisesti, eivätkä eriydy perusteettomasti sektorien välillä.

On myös työnantajien etu, että ammattiryhmien työehtojen erot perustuvat työn vaatimuksiin, työolosuhteisiin, osaamiseen ja työsuoritukseen, eivätkä esimerkiksi edunvalvonnan valtapeleihin. Monialaisena neuvottelujärjestönä emme voi sallia ammattiryhmien välistä vastakkainasettelua.

Sote-sopimuksessa edustamamme henkilöstö on niin ikään hyvin monialaista. Terveydenhuollon, sosiaalihuollon, kuntoutuksen, mielenterveys- ja terapiapalvelujen sekä tukipalvelujen parissa työskentelee valtava ammattien kirjo: psykologit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, puheterapeutit, toimintaterapeutit, suuhygienistit, sairaalatekniset ja muut vaativaa asiantuntija- tai esimiestyötä tekevät ovat soten avainjoukkoa.

On välttämätöntä, että heidän työnsä vaativuus näkyy palkkauksessa. Jo keväällä sovittu palkkahinnoittelun tiekartta vastaa hyvin tavoitteitamme, kun se tunnistaa henkilöstön laaja-alaisuuden.

Työ-aikajärjestelmiä on uudistettu viime vuosina yksityiskohtia hiomalla. Sote-sopimuksen työaikajärjestelmien on pohjauduttava voimassa oleviin järjestelmiin, mutta olemme valmiita isompaankin remonttiin. Sellaista tehtävää, jossa työntekijälähtöisellä joustavuudella ei saavuteta parempaa työtehoa, ei ole enää. Sote-henkilöstöä ei voi valaa yhteen työaikamuottiin, tarvitsemme myös jatkossa useita työaikamuotoja.

Mari Keturi

Toiminnanjohtaja
050 461 9315

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • JUKOn toiminnan ja toimiston johtaminen
  • Neuvottelutoiminnan kehittäminen ja koordinointi
  • Kuntasektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Hallituksen ja puheenjohtajiston sihteeri ja esittelijä