Mika Ahola: Minua motivoi, kun pääsen vaikuttamaan asioihin jo alkuvaiheessa


Pääluottamusmies Mika Ahola toimii AVAINTAn sektorilla.

Mika Ahola on tuore pääluottamusmies uudessa ja kasvavassa Apotti-yhtiössä. Häntä innostaa työssään mahdollisuus vaikuttaa jo alkuvaiheessa asioihin, jotka parantavat työn toimivuutta ja työntekijöiden työhyvinvointia.

Mikä innosti sinua lähtemään luottamusmieheksi?

Kun edelliset luottamusmiehemme lähtivät kumpikin toisiin tehtäviin keväällä 2018, lupasin järjestää luottamusmiesvaalit ja ryhtyä itsekin ehdolle. Sain pyyntöjä lähteä ehdokkaaksi myös muilta työntekijöiltämme. Kai siinä nousi pieni velvollisuudentunto, että pitää meillä jukolaisillakin olla oma luottamusmies.

Toisaalta tehtävä kiinnosti, koska minua motivoi päästä vaikuttamaan asioihin jo alkuvaiheessa. Apotti on koko ajan kasvava nuori yhtiö, jossa vasta mietimme yhdessä työnantajan kanssa monia organisaatiokulttuuriin liittyviä prosesseja ja toimintatapoja.

Minut valittiin vaaleilla luottamusmieheksi ja lisäksi valittiin varaluottamusmies. Käytännössä olen pääluottamusmies. Edustamme yhdessä noin 50:tä jukolaista työntekijää Apotissa. Lisäksi täällä on luottamusmiehiä kolmesta eri liitosta. Teemme tosi tiivistä ja hyvää yhteistyötä, ja edustamme yhdessä noin 450 henkilön työntekijäkuntaamme.

Apotti rakentaa yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmää pääkaupunkiseudulla. Itse toimin järjestelmän pääkouluttajana. Ala on minulle hyvin tuttu, koska olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja hallintotieteiden maisteri.

Mitkä kysymykset ovat ajankohtaisia työpaikallasi ja miten olet päässyt vaikuttamaan niihin?

Apotti-järjestelmän käyttöönoton tiukka aikataulu 2018–2020 on määräävä tekijä työssämme. Se vaikuttaa esimerkiksi henkilöstön jaksamiseen, palkkaneuvotteluihin, ylitöihin ja työprosesseihin. Kaikki paukut menevät siis käyttöönottoihin valmistautumiseen, ja niin sanottu normaali arki alkanee vuonna 2021.

Olemme päässeet luottamusmiesten kanssa vaikuttamaan jo moniin asioihin. Valmistelimme esimerkiksi yhdessä pelisäännöt asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Se tarkoitti ohjeita työvuoroista, tauoista ja varallaolosta. Meillä oli esimerkiksi hetken aikaa käytössä kolmivuorotyö Apotti-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Pyynnöstämme myös uusille esimiehille saatiin koulutusta AVAINTES:stä ja ehdotuksestamme yhtiössä aloitettiin tasa-arvosuunnitelman teko.

Keskeneräisiäkin asioita on toki vielä paljon. Käymme esimerkiksi Apotin palkkamallista ja työntekijän suoriutumisen arvioinnista työnantajan kanssa jatkuvasti keskustelua.

Arvostetaanko luottamusmiehen työtä työpaikallasi?

Arvostetaan. Työntekijät pitävät luottamusmiehen tehtävää hyvin tärkeänä ja arvostavat sitä, että joku ottaa sen hoitaakseen. Tärkeyden näkee siitäkin, että minulle tulee paljon yhteydenottoja eri asioista.

Myös työnantaja arvostaa työtämme. Meillä luottamusmiehillä on hyvät ja välittömät yhteydet työnantajaamme. Olemme saaneet työnantajalta myös hyvää palautetta: yhteistyötä on mukava tehdä, koska etenemme järkevästi keskustellen. Nopeasti kasvavassa firmassamme on paljon keskeneräisiä asioita ja työnantajakin haluaa saada asiat toimimaan hyvin. Työntekijöistä huolen pitäminen on tärkeä ja iso osa työelämää. Siinä luottamusmiehellä on tärkeä rooli. Me autamme myös, jos työntekijällä tulee jotain ristiriitoja tai ongelmia työnantajan kanssa.

Mistä olet saanut oppia ja tukea tehtävääsi?

Olen saanut työhön oppia koulutuksesta, kollegoilta ja JUKOsta. Olen ollut vasta yhdessä JUKOn luottamusmieskoulutuksessa, mutta toivottavasti pääsen myös seuraaviin, siellä oli nimittäin tosi hyvä ja tervetullut fiilis!

Olimme koulutuksessa varaluottamusmiehen kanssa. Oli hienoa saada keskittyä kahden päivän ajan omaan oppimiseensa ilman keskeytyksiä. Suosittelen ehdottomasti kaikille: koulutuksiin kannattaa lähteä! Niistä saa paljon eväitä luottamusmiestyöhön. Kun työehtosopimuksen sisältöä avattiin ja käytiin tapauksia läpi, sain oivalluksia: ahaa, näin se toimii!

Koulutuksessa oli mahtava nähdä myös muita luottamusmiehiä ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan. Hienoa oli myös tavata JUKOn Minna Holm ja Jouni Vattulainen. On helpompaa ottaa yhteyttä JUKOon, kun on tavannut yhteyshenkilönsä kasvotusten.

Tärkeä tuki on tietenkin oman työpaikkamme luottamusmiehet. Heiltä olen saanut tosi hyviä vinkkejä ja neuvoja käytännön asioista. Lisäksi tietenkin keskustelut oman varaluottamusmieheni kanssa ovat tärkeitä. Opimme kaikki yhdessä ja tsemppaamme toisiamme.

Mika Ahola

  • JUKOn pääluottamusmies Apotti Oy:ssä vuodesta 2018 alkaen.
  • Toimii Apotin asiakas- ja potilastietojärjestelmän pääkouluttajana ja käyttää luottamusmiestehtäväänsä noin 3 tuntia viikossa. Edustaa noin 50 hengen joukkoa työyhteisössään.
  • Oma liitto: Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry.