20 euron korotus heijastuu myös palkanlisiin

16.5.2019 15:11

Keskusjärjestöjen puheenjohtajat ovat sopineet työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteisistä tulkintaperiaatteista, jotta alakohtaisia neuvotteluja vaivannut tulppa palkankorotusten tulkinnasta saatiin avattua.

Yleiskorotusten vakiintunutta tulkintaa ei muuteta. 20 euron korotus heijastuu myös palkanlisiin silloin, kun alan palkkausjärjestelmässä tällaisia lisiä on. Sopimusaloilla vakiintuneita yleiskorostuskäytäntöjä ja palkkausjärjestelmiä ei horjuteta.

 

– Koko tulkintaerimielisyyttä ei olisi ollut, mikäli neuvotteluprosessissa ei olisi tehty virheitä. Tuolloin erilaisiin palkkarakenteisiin sopivat sanamuodot olisi löydetty jo varsinaisessa neuvottelupöydässä, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

 

Epäselvyys sopimuksen tulkinnasta nousi esiin EK:n sopimusaloilla, mutta kiista korotusten kohdennuksista koskee ennen kaikkea julkista sektoria. Akavan kentässä ensimmäiset väärät tulkinnat syntyivät EK:n jäsenliitoista.

 

– Toivottavasti tämä prosessi on opettanut eri osapuolia siinä, että edellytys sopimisen onnistumiselle on avoin, rehellinen ja läpinäkyvä neuvottelukulttuuri, Fjäder sanoo.

 

Yhteiset tulkintaohjeet kokonaisuudessaan liitteessä.

 

Lisätiedot:

puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717