Akava | Keskusjärjestö haluaa täsmentää työturvallisuuslakia ja asetuksen psykososiaalisesta kuormituksesta

8.9.2023 10:43

Ruotsissa ja Tanskassa on kattavat ja täsmälliset säännökset, joiden avulla psykososiaalisten työympäristöriskien ennaltaehkäisy ja kuormitustekijöihin puuttuminen on selkeää.

Haitallisen psykososiaalisen kuormituksen tunnistaminen ja siihen varhain puuttuminen riittävän on kaikille organisaatiolle tärkeää ja kustannustehokasta.

Akavan mielestä nykyinen työturvallisuuslaki ei sisällä riittävän tarkkaa sääntelyä pysykososiaalisesta kuormituksesta.

Keskusjärjestö esittääkin työturvallisuuslain täsmentämistä ja uuden asetuksen säätämistä psykososiaalisesta kuormituksesta.

Akavan esityksessä lainsäädännössä määriteltäisiin täsmällisemmin psykososiaalisten kuormitustekijöiden mittaamisesta, arvioinnista ja toimenpiteistä ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta.

Akava Worksin selvitys vertaili pohjoismaiden työturvallisuuslakeja

Ruotsissa ja Tanskassa on kattavat ja täsmälliset säännökset, joiden avulla psykososiaalisten työympäristöriskien ennaltaehkäisy ja kuormitustekijöihin puuttuminen on selkeää.

Ruotsissa säädetään täsmällisesti kaikista psykososiaalisista kuormitustekijäistä eli työn järjestelyyn, työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvistä tekijöistä.

Tanskassa viime vuonna voimaan tulleessa toimeenpanomääräyksessä on työpaikoille selkeät säännökset psykososiaalisesta työympäristöstä.

Akava 8.9.2023 | Sairauspoissaolojen vähentämiseksi tarvitaan uusia keinoja

Lue lisää