Hallitusohjelma | Akavan liitot toteuttavat ulosmarsseja pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella 6. helmikuuta, tarkista liitot täältä

22.1.2024 10:40

”Olemme edelleen valmiita neuvottelemaan – maan hallituksella avaimet työmarkkinakriisin ratkaisemiseen", painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Tarkista Akavan ulosmarssiin osallistuvat akavalaiset/jukolaiset liitot uutisesta. PÄIVITETTY 23.1.2024 | OAJ:n sekä Talentian ilmoitukset poliittisesta lakosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa.

Akavalaiset ammattiliitot toteuttavat ulosmarsseja pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä osin muilla paikkakunnilla 6. helmikuuta kello 14–16.

Virkasuhteiset akavalaisten ja jukolaisten liittojen jäsenet eivät voi osallistua ulosmarssiin, sillä virkamiesten tulee noudattaa virkaehtosopimuksen voimassa ollessa kirjausta, jonka mukaan ulosmarssit eivät ole mahdollisia.

– Ulosmarsseihin osallistuvat liitot ovat tehneet päätöksensä omista lähtökohdistaan. Monissa liitoistamme on virkasuhteisia jäseniä, jotka eivät voi osallistua ulosmarssiin. Osa liitoistamme on jo reagoinut erilaisin toimenpitein tai ollut mukana aiemmin muiden keskusjärjestöjen koordinoimissa toimenpiteissä, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo.

Akavan ulosmarssiin osallistuvat akavalaiset/jukolaiset liitot

Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Kuntoutusalan asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

”Olemme edelleen valmiita neuvottelemaan – maan hallituksella avaimet työmarkkinakriisin ratkaisemiseen"

Akava on esittänyt hallitukselle työelämäuudistusten kokonaistarkastelua ja vaikutusten arviointia sekä ratkaisuja, joilla hallitusohjelman työreformeihin saataisiin tasapainoa.

Esitykset eivät ole herättäneet vastakaikua. Akava korostaakin, että maan hallituksella on käsissään ratkaisun avaimet työmarkkinoiden kriisiin.

– Kantamme on selkeä. Olemme valmiit yhteistyöhön ja neuvottelemaan. Teemme töitä paremman työelämän puolesta.

– Vetoan maan hallitukseen, että haemme yhdessä ratkaisun työmarkkinakriisiin, puheenjohtaja Löfgren korostaa.

Akavan hallitus päätti ulosmarsseista 19. tammikuuta.

OAJ päätti omista järjestöllisistä toimistaan viime viikolla

JUKOn jäsenjärjestö Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ilmoittaa omista järjestöllisistä toimistaan tiistaina 23. tammikuuta. OAJ tukee Akavan toimien tavoitteita, mutta ei koe sen ulosmarssia tarkoituksenmukaisena toimena omalle jäsenistölleen. 

Lisää täältä | OAJ järjestää poliittisen lakon varhaiskasvatuksessa pääkaupunkiseudulla 31. tammikuuta | PÄIVITYS: OAJ 23.1.2024

OAJ:n hallitus päätti viime viikolla järjestön omista toimista maan hallituksen esittämiin työelämäheikennyksiin vaikuttamiseksi. 

Talentialla myös oma lakko

Myös JUKOn jäsenjärjestön Talentian työsopimussuhteiset jäsenet Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten varhaiskasvatuksessa osallistuvat lakkoon 31. tammikuuta–1. helmikuuta.

Lakko koskee sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatusta. Kyse on maan hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan suunnatusta poliittisesta työtaistelusta. 

Luottamusmies – ohjaa kysyjät heidän omaan liittoonsa

Poliittisiin mielenilmauksiin ja lakkoihin liittyvät ohjeet jukolaiset luottamusmiehet saavat liitoiltaan. Liitot myös vastaavat luottamusmiesten kysymyksiin koskien lakkoja ja mielenilmauksia.

Lisää täältä | Varhaiskasvatuksen työntekijät osallistuvat lakkoon pääkaupunkiseudulla 31. tammikuuta–1. helmikuuta | PÄIVITYS: Talentia 23.1.2024

Lakot & mielenilmaukset | Jukolainen luottamusmies! | 31.1.2024

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Missiomme on hyvinvoiva työelämä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!