Akava | Tulevan hallituksen on sitouduttava lupaukseen, ettei se leikkaa koulutuksesta

29.5.2023 13:52

Akavan liittokokouksessa maanantaina järjestön puheenjohtaja Maria Löfgren muistutti myös, että työkyvyttömyyden kustannukset ovat miljardeja euroja vuodessa. Kohtuuton työmäärä, työuupumus ja psykososiaalinen ylikuormitus heikentävät tuottavuutta ja kilpailukykyä, siksi työturvallisuuslaki on uudistettava.

Akava-yhteisön vahva viesti on, että koulutuksen rahoitus ja laatu pitää varmistaa vaikeinakin aikoina.

– Hallitusneuvotteluista kantautunut tavoite 100 000 uudesta työllisestä on sinänsä kannatettava, mutta sen toteutuminen vaatii sijoitusta osaamiseen ja työelämän laatuun. Koulutusleikkaukset olisivat väärä tie, sillä kasvu ja tulevaisuus vaativat panostuksia, korosti puheenjohtaja Maria Löfgren Akavan liittokokouksessa 29. toukokuuta.

Akava painottaa, että koulutus- ja osaamistason palauttamiseksi raiteilleen on varmistettava koko koulutusketjun kestävyys varhaiskasvatuksesta tutkijakoulutukseen. Suomen kasvukyky on taattava kuten myös se, että osaajapula vaaranna ei menestystämme tai julkisia palveluja.

Palkansaajien keskusjärjestö edellyttää, että parlamentaarista päätöstä TKI- panostuksista lähdetään toteuttamaan, jotta neljän prosentin osuus bruttokansantuotteesta saavutetaan myös käytännössä.

Työkyvyttömyyden kustannukset ovat miljardeja euroja vuodessa. Kohtuuton työmäärä, työuupumus ja psykososiaalinen ylikuormitus heikentävät tuottavuutta ja kilpailukykyä, siksi työturvallisuuslaki on uudistettava.

Mielenterveyttä on tuettava uudistamalla työterveyshuoltolakia sisällyttämällä henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tuki lakisääteiseen työterveyshuoltoon.

Löfgren painotti Helsingissä pitämässään liittokokouspuheessaan nuorten ottamista huomioon päätöksenteossa yhä vahvemmin. Liittokokous myönsikin yksimielisesti Akavan opiskelijoille äänioikeudellisen paikan Akavan hallituksessa.

Akavalaiset neuvottelujärjestöt |

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on julkisen sektorin neuvottelujärjestö. JUKO vastaa Akavan jäsenkentässä kuntien, hyvinvointialueiden, yliopistojen, evankelis-luterilaisen kirkon, Avaintan, Työterveyslaitoksen ja Kansallisgallerian asiantuntijoiden ja esimiesten neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. JUKOlla on 13 valtakunnallista sopimusta: kahdeksan virka- ja työehtosopimusta, yksi työ- ja virkaehtosopimus ja neljä työehtosopimusta. Jäseniä JUKOn yhteensä 35 jäsenyhdistyksessä ja ammattiliitossa on kaikkiaan 200 000.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. Se on osapuolena yli 30 valtakunnallisessa ja yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa teollisuudessa ja palvelualoilla.

Akavalaiset ammattiliitot

Akavan 36 jäsenliittoa tarjoavat ammatillisen kodin korkeakoulutetuille. Löydä liittosi täältä!