Akava valmis edistämään paikallista sopimista yksityisellä sektorilla – kompromissikykyä tarvitaan kaikilta

4.3.2021 14:13

Akava on valmis edistämään paikallista sopimista työehtosopimusjärjestelmän puitteissa. Neuvottelutasapainon on kuitenkin oltava kunnossa: luottamusmiehen asemaa ja valintaoikeutta vahvistettava lakiteitse.

Akava ilmoitti keskiviikkona, että se on valmis jatkamaan paikallisen sopimisen työryhmän työtä.

Valtiosihteeri Ville Kopran johtama hallituksen asettama työryhmä ei päässyt määräaikaan 1. maaliskuuta mennessä yhteisymmärrykseen keinoista lisätä paikallista sopimista yrityksissä. Laajapohjaisessa työryhmässä on hallituksen lisäksi työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen edustus.

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto huomauttaa nyt, että "Ajattelutapaa tulisi muuttaa, jotta pääsemme eteenpäin. Nyt tarvitaan vastaantuloa puolin ja toisin nykytilanteeseen nähden. On tärkeää vahvistaa luottamusta työmarkkinoilla".

  • Akava on valmis edistämään paikallista sopimista yksityisellä sektorilla työehtosopimusjärjestelmän puitteissa.
  • Akava on valmis mahdollistamaan paikallisen sopimisen niissä järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat yleissitovaa työehtosopimusta kuten järjestäytyneet yritykset.
  • Akavalla on valmius saattaa yritykset samaan asemaan järjestäytymiseen katsomatta, jos se edistää paikallista sopimista merkittävästi.
  • Työpaikoilla neuvotteleminen edellyttää osaamista, hyvää tiedonkulkua ja yhteistä ymmärrystä paikallisen sopimisen tarpeista ja tavoitteista.
  • Neuvottelutasapainon oltava kunnossa: luottamusmiehen asemaa ja valintaoikeutta tulee vahvistaa lainsäädännössä.

Paikallinen sopiminen on osa sopimusjärjestelmää ja työehtojen kokonaisuutta. Työehtosopimuksissa sovitaan kattavasti työehtojen vähimmäistaso. Paikallinen sopiminen tarkoittaa, että mahdollistetaan sopiminen toisin kuin työehtosopimuksessa on sovittu.

Akava valmis etenemään paikallisessa sopimisessa – kompromissikykyä tarvitaan kaikilta | 3.3.2021