Aikuiskoulutustuki | Akava vastustaa aikuiskoulutustuen lakkauttamista

8.1.2024 10:36

Aikuiskoulutustuki rahoitetaan nykyisin valtaosin työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla. Akavalaisten ja jukolaisten liittojen jäsenistä useimmin tukea ovat käyttäneet julkisen sektorin sote-, varhaiskasvatus- ja opetusaloilla työskentelevät.

– Työmarkkinoiden muutoksen ja osaamisen tason kasvun pysähtymisen takia tarvitsemme yhä enemmän korkeakoulutettua ja osaavaa työvoimaa. Jos aikuiskoulutustuki todella lakkautetaan, tarvitsemme pikaisesti uuden tukimuodon. Muutoin sahaamme omaa oksaamme, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren painottaa.

Akava vastustaa aikuiskoulutustuen lakkauttamista ja ehdottaa muun muassa tuen kehittämistä kohdentamalla sitä työvoimapulasta kärsiville aloille ja opiskelun edistämiseen työn ohella.

Keskusjärjestö pitää hallituksen ehdotusta lakkauttamisesta lyhytnäköisenä, kun Suomea piinaavat samanaikaisesti nousussa oleva työttömien ja lomautettujen määrä sekä monilla aloilla pula osaajista.

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen uhkaa heikentää myös tasa-arvoa. Vuonna 2022 tukea maksettiin Työllisyysrahaston mukaan 30 124 henkilölle. Heistä peräti 76 prosenttia oli naisia.

Aikuiskoulutustuki rahoitetaan nykyisin valtaosin työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Osaajapula-alojen pelatus

Akavalaisten liittojen jäsenistä useimmin tukea ovat käyttäneet sote-, varhaiskasvatus- ja opetusaloilla työskentelevät.

Tuki on parantanut osaajapulasta kärsivillä aloilla pätevyysvaatimukset täyttävän henkilöstön saatavuutta. Se on myös kannustanut etenemään uralla ja lisännyt mahdollisuuksia alanvaihtoon.

Tarve jatkuvalle oppimiselle on Akavan mukaan tätäkin laajempaa, sillä tekoäly, digitalisaatio ja tarve johtamisosaamiselle koskee liki kaikkia työpaikkoja.

– Aikuiskoulutustuki on tärkeä elementti julkisen ja yksityisen sektorin akavalaisten urapoluilla, eikä hallituksen aie tuen lakkauttamisesta saa ymmärrystä Akavan liittojensa asiantuntijoille teettämässä kyselyssä, keskusjärjestö toteaa tiedotteessaan.

Akava 4.1.2024 | Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

JUKO on akavalaisten julkisalojen ammattiliittojen neuvottelujärjestö.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!