Akavalaiset esittävät sovittelujärjestelmän uudistamista – JUKO, YTN ja Akava: ”Tiukemmat edellytykset lakkojen siirroille”

3.5.2022 13:24

Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen pattitilanteita ja lakonuhkia sovittelevan järjestelmän uudistaminen pitää järjestöjen mielestä aloittaa vielä tällä hallituskaudella.

Viime syksyn ja kuluvan kevään sopimuskierros on nostanut valokeilaan tuskallisenkin kirkkaasti suomalaisen sovittelujärjestelmän ongelmat ja yhteisesti sovitun työmarkkinamallin puuttumisen.

JUKO, YTN ja Akava huomauttavat ulostulossaan tiistaina, että työ- ja virkaehtoneuvottelujen sovittelussa on tätä nykyä vaikea saavuttaa ratkaisuja, kun muun muassa toimialakohtaiset haasteet jäävät vähälle huomiolle tai kokonaan huomiotta.

Lääkkeeksi luutuneeseen nykymalliin järjestöt esittävät muun muassa lisää päätoimisia sovittelijoita ja täsmällisemmin määriteltyä sovittelumenettelyä. Järjestöjen mielestä sovittelujärjestelmän uudistaminen on aloitettava vielä tällä hallituskaudella.

Tarkemmat perusteet lakkojen siirroille

Erityisesti lakkojen siirrot ovat puhuttaneet tänä keväänä, kun julkiseen keskusteluun on noussut muun muassa palkansaajien ja yhteiskunnan vastakkainasettelu.

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto huomauttaa, että sovittelujärjestelmän uskottavuus ja oikeus lakkoilla heikkenevät, kun kynnys siirtää lakkoja on madaltunut, eikä siirtoa perustella tapauskohtaisesti tarkemmin.

Akavalaisia liittoja julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa edustavan neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren puolestaan painottaa, että etenkään tilanteissa, joissa lakkoon varautumiseen on runsaasti aikaa, lakon siirtämistä ei tule jättää viime hetkille.

Koska siirroilla puututaan merkittävästi kansalaisten oikeuteen osallistua lakkoon, järjestöt korostavat, että edellytyksiä siirtää työtaistelutoimia pitää nyt tiukentaa.

Lisäksi ne ehdottavat sovittelijatoimiston yhteyteen puolueetonta talousyksikköä, joka tuottaa talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa, jotta eri toimialojen erityispiirteet voidaan ottaa paremmin huomioon alakohtaisten ratkaisujen löytämiseksi.

Akavalaisen yksityisen sektorin neuvottelujärjestön YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki arvioi, että puolueeton tilannekuva taloudesta ja toimialakohtaiset talous- ja palkkakehitystilastot lisäisivät molemminpuolista ymmärrystä ja auttaisivat neuvottelujen etenemistä.

Akava, JUKO ja YTN: Sovittelujärjestelmä pitää uudistaa ja lakkojen siirron edellytyksiä täsmentää | 3.5.2022