Avainta-alojen uusi työehtosopimus on hyväksytty – kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

29.5.2020 12:43

Kiky-tunnit poistuvat 17. elokuuta. Samalla myös viikkotyöntien määrät palautuvat 30 minuuttia lyhyemmiksi.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallitus on hyväksynyt Avaintyönantajat Avaintan uuden työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020–28.2.2022.

Vajaan kahden vuoden mittaisen sopimuksen palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa.

Avaintan työehtosopimus koskee kuntia lähellä olevissa yhtiöissä noin 45 000:ta palkansaajaa. Neuvottelut sopimuksesta alkoivat tammikuun lopulla.

- Neuvotteluja käytiin pitkään ja keskustellen. Osapuolien kipupisteet ja kynnyskysymykset selkiytyivät ja pääsimme lopulta neuvottelutulokseen, joka poikkeuksellisissa olosuhteissa on toki kompromissi, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm toteaa.

Palkat nousevat 26 euroa tai vähintään 1, 22 prosenttia elokuun alusta. Ensi vuoden huhtikuussa maksuun tulee prosentin yleiskorotus ja 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä.

Kiky-tunnit poistuvat 17. elokuuta. Samalla myös viikkotyötuntien määrät palautuvat 30 minuuttia lyhyemmiksi.

Säännöllisen työnantaja lisäksi työnantaja voi tarjota 6 tuntia lisätyötä ja osoittaa 6 tuntia osaamisen kehittämiseen. 1.9.-31.12.2020 lisätyötunteja voi tarjota 3+3 tuntia. Luottamusmies ja työnantaja voivat sopia lisätuntien jakautumisesta myös toisin.

Koulutukseen käytetty aika luetaan työajaksi, kun se on työnantajan määräämää. Myös matkakustannusten korvaukset maksetaan jatkossa työnantajan määräämästä työmatkasta.

Avainta-työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, OAJ, KTN sekä Jyty ja JHL ja työnantajien Avainta.

JUKOa neuvotteluissa edusti neuvottelupäällikkö Minna Holm. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Tekniikka ja Terveys KTN (ml. Insinööriliitto) toimivat Avaintes-neuvotteluissa itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä. OAJ:n neuvottelijana toimi Kristiina Johansson ja KTN:n Tomas Wass.

JUKO neuvottelee

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Seuraa www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.