Blogi: Osaamisen arvostaminen on kaiken lähtökohta

16.5.2019 15:10

Olen tehnyt työtä JUKOn toiminnanjohtajana syyskuun alusta. Näiden yhdeksän viikon aikana minulle on vahvistunut käsitys siitä, että JUKOn asiantuntemus on todella laajaa ja syvää. Olemme neuvottelujärjestö, joka on hyvin perillä meidän jäsentemme kannalta tärkeistä asioista. JUKOn toimijoilla on myös palava halu ja hyvä osaaminen vaikuttaa eri asioihin. JUKOn toimisto, hallinto, jäsenyhdistykset ja luottamusmiehet ovat yhdessä valtava resurssi, joka saa aikaan tulosta. Olen ylpeä siitä, että voin tehdä työtä teidän kaikkien kanssa!

Liittokokouksemme valitsi 8.11.2017 hallituksen ja puheenjohtajan vuosille 2018-2019. Kokouksessa hyväksyttiin myös ensi vuoden toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja resurssit niiden toteuttamiseksi. Olli Luukkaisen puheenjohdolla ja hallituksen ohjauksella on innostavaa kehittää JUKOa.

Vuoden 2018 aikana lisäämme yhdessä JUKOn vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja yhtenäisyyttä. Toinen keskeinen tavoite on se, että lisäämme osallistavaa edunvalvontaa kaikessa toiminnassamme. Tähän tarvitsen teidän kaikkien apua. Alkuvuodesta toimintamme keskittyy vahvasti JUKOlaisten työehtojen parantamiseen.

Käynnissä oleva virka- ja työehtosopimusten liittokierros tiivistyy JUKOn aloilla tammikuun päättyessä. Sopimustemme piirissä on 200 000 valtion, yliopistojen, seurakuntien ja kuntien koulutettua palkansaajaa. Heidän huippuosaamisestaan ja vaativasta työstään huolimatta on heidän palkkansa yksityisen sektorin vaativuudeltaan vastaavien tehtävien palkkoja pienempi. Julkisen sektorin palkkaliukumat eli sopimuskorotusten ylittävät palkankorotukset, esimerkiksi meriittikorotukset, ovat käytännössä kuollut kirjain. Palkkatasojen kuilu uhkaa kasvaa, jos ongelmaan ei puututa. Meidän keskeinen viesti on se, että huippuosaamista pitää arvostaa.

JUKO haluaa varmistaa, että julkisen sektorin henkilöstön tekemästä arvokkaasta työstä myös maksetaan hyvin. Onhan tämä työ välttämätöntä koko yhteiskunnan kannalta: edes vienti ei vedä, jos hoiva, hoito, koulutus, turvallisuus ja julkinen hallinto lupineen ja valvontoineen eivät ole kunnossa. Yhteinen intressi on, että kumpikin sektori on myös tulevaisuudessa vetovoimainen työnantaja, jonne osaajat hakeutuvat.

On hämmentävää, että julkisuudessa törmää välillä julkisen sektorin palkansaajien vähättelyyn. Joistakin kommenteista paistaa läpi se, että heidät koetaan jopa taakkana ja heidän osaamista ei arvosteta.  Olipa työnantajasektori mikä tahansa, asiantuntijatehtävissä palkkataso ei eurooppalaisittain tarkasteltuna päätä huimaa - suomalainen asiantuntija ei todellakaan ole maamme kilpailukyvyn este. Päinvastoin.

Neuvotteluihin mennessä tiedämme jo vientiteollisuuden ja monen muun alan palkankorotukset ja uudet sopimusmääräykset. On oikeus, kohtuus ja välttämättömyys, että korotusten ja työehtomuutosten kokonaisuus on vähintään samaa tasoa myös julkisella sektorilla. Vaatimuksemme oikeutusta lisäävät julkisen sektorin palkansaajia kurittaneet lomarahaleikkaukset. Haluamme tehdä sopimukset jo ennen kuin työrauha päättyy. Edunvalvontaan kuuluu kuitenkin myös työtaisteluvalmius.

Siltä osin kuin palkkojen jälkeenjääneisyydestä jää tämän kierroksen jälkeen korjattavaa, haluamme selkeän yhteisymmärryksen työnantajan kanssa toimista, joilla palkkakuilua kurotaan umpeen. Ilman kannustavia työehtoja, tehtävien vaativuutta vastaavaa palkkausta ja suorituksesta palkitsemista alkavat julkisten palvelujen laatu, tehokkuus ja osaaminen laskea. Sote- ja maakuntauudistus sekä muiden rakenteellisten uudistusten onnistuminen on kiinni henkilöstöstä – on siis aika panostaa työehtoihin.

 

Kaikki lähtee liikkeelle osaamisen arvostamisesta!

Maria Löfgren

Kommentointimahdollisuus JUKOn Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry