Hallitusohjelma | ”Pallo on nyt maan hallituksella” – Akava haluaa välttää työmarkkinoiden kiristymisen

11.9.2023 19:24

"Olemme Akavassa valmiita neuvotteluihin monissa työelämäasioissa. Kohtuuttomien heikennysten edessä valmistaudumme toimenpiteisiin. Seuraamme liittojemme kanssa tarkasti hallituksen reagointia ehdotukseemme", Akavan hallituksen puheenjohtaja Maria Löfgren painottaa.

Maan hallituksen suunnittelemat muutokset työelämään vähentävät ennennäkemättömällä tavalla palkansaajien mahdollisuuksia neuvotella tärkeistä työehdoista ja puolustaa oikeuksiaan, toteaa Akavan hallitus tiedotteessaan.

Akava määritteli kantansa maan hallituksen työlainsäädäntöesityksiin lähes koko päivän kestäneessä kokouksessaan maanantaina.

– Hallituksen tavoitteet julkisen talouden vakauttamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi ovat tärkeitä. Hallitus on valikoinut keinoiksi työnantajajärjestöjen tavoitteita sellaisinaan. Muutoksiin tarvittaisiin tasapainoa. Ehdotetut työelämälainsäädännön muutokset johtaisivat toteutuessaan epävarmuuden lisääntymiseen, luottamuksen vähenemiseen ja mahdollisesti kriisiin työmarkkinoilla. Tämä ei voi olla kenenkään tavoite, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo.

Akava ehdottaakin hallitukselle ja muille työelämäosapuolille pikaista neuvottelujen aloittamista. Akavan hallituksen mukaan työministeri Arto Satosen hahmottelema prosessi palkkaneuvottelujen kehittämiseksi on myönteinen ele, jonka pohjalta liitoilla on mahdollisuus löytää yhteinen näkemys.

Työlainsäädäntöä ja työttömyysturvaa koskevia tavoitteita on Akavan mielestä tarkasteltava kokonaisuutena.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja, JUKOn hallituksen puheenjohtaja ja Akavan hallituksen yksi varapuheenjohtajista Katarina Murto korostaa, että lakisääteisen työmarkkinamallin säätäminen, jolla hallitus ja poliittiset päättäjät puuttuisivat palkkaneuvotteluihin, johtaisi muun muassa julkisalojen vetovoiman rapautumiseen palkkakehitytyksen hiipuessa. Myös sovittelujärjestelmä menettäisi merkityksensä.

Akavan tiedotustilaisuudessa Murto tähdensi, että järjestöt eivät voi hyväksyä missään tilanteessa hallituksen kaavailemaa lakisääteistä työmarkkinamallia.

Akava ja akavalaiset neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN esittivät jo pari vuotta sitten uudistuksia työmarkkinakiistojen sovittelujärjestelmään, jotta muun muassa palkkaneuvotteluissa pystyttäisiin huomioimaan paremmin ala- ja sektorikohtaiset vaihtelut.

Akava linjasi maanantaina hallitusohjelmasta asiat, joita sen liitot eivät voi hyväksyä.

  • Lakisääteisen työmarkkinamallin säätäminen, jolla hallitus ja poliittiset päättäjät puuttuvat palkkaneuvotteluihin.
  • Henkilökohtaiset lakkosakot. Hallitus on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuutta määrätä seuraamusmaksu myös yksittäiselle työntekijälle, jos hän osallistuu työtuomioistuimen jo laittomaksi tuomitsemaan lakkoon.
  • Määräaikaisten työsopimusten perusteiden höllentäminen.
  • Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, jos tilalle ei luoda uutta järjestelmää opintojen mahdollistamiseksi.

– Olemme Akavassa valmiita neuvotteluihin monissa työelämäasioissa. Kohtuuttomien heikennysten edessä valmistaudumme toimenpiteisiin. Seuraamme liittojemme kanssa tarkasti hallituksen reagointia ehdotukseemme, Löfgren painottaa.

Useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet nostavansa järjestöllistä valmiutta. Käytännössä tämä tarkoittaa varautumista työtaistelutoimenpiteisiin hallitusohjelman kirjausten vuoksi.