Henkilöstöjärjestöjen yhteinen esitys ei kelvannut työ- ja elinkeinoministeriölle – satojen irtisanomiset uhkaavat

16.5.2019 15:11

Tammikuun kihlauksen 75-vuotispäivän kynnyksellä työllisyydestä vastaava ministeriömme ilmoittaa valmistelevansa 220 henkilön irtisanomista ELY - keskuksista. Ensimmäisen kerran työ- ja elinkeinoministeriö sanoo irti myös omia korkeasti koulutettuja asiantuntijoitaan.

”Työllisyys- ja kasvusopimuksen periaatteet eivät kumpikaan toteutuneet tässä päätöksessä. Ei saatu aikaan työllisyyttä eikä kasvua, vaan 220 henkilön irtisanomiset. Valtio ei irtisanomisista tosiasiassa hyödy, koska irtisanottavat eivät tukitoimenpiteistä huolimatta tule todennäköisesti työllistymään tässä taloudellisessa tilanteessa. Irtisanottava saa valtiolta työttömyyskorvauksina ja sosiaalisina tukina yli puolet ansaitsemastaan palkasta. Työsuoritus jää vain tekemättä”, toteaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOsta.

Hallinnonalan jukolainen pääluottamusmies Pekka Liimatainen ihmettelee valtion irtisanomisintoa. ”Henkilöstöjärjestöt tarjosivat perustellun vaihtoehdon irtisanomisille. Tämä ei kelvannut työnantajalle.  Jälleen kerran yhteistoimintalailla ja sen soveltamisella pyyhittiin pöytää. Työnantajalle ei riittänyt esitys vaaditun 33 miljoonan euron säästämisestä kohtuullisilla lomautuksilla ja yhdessä esiin kaivetuilla säästöillä. Toimiko juuri uudistettu valtion yhteistoimintalaki tässä kohtaa oletetulla tavalla?”

”Uudelleenkouluttamisesitykset kaikuivat näissä neuvotteluissa kuuroille korville. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vaatii valtiotyönantajalta edes organisaatiomuutoksissa yhteistoimintalain noudattamista. Avaintehtävien hakeminen ja miehittäminen ennen selvää organisaatiokuvaa on riski. Työnantajan päätökseen sisältyvä kireä jatkoaikataulu vaikuttaa yhteistoiminnan toteuttamiseen ELY - keskuksissa sekä jaksamiseen ja työhyvinvointiin”, toteaa ELY-keskusten jukolainen pääluottamusmies Asta Asikainen.

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksestä ei selviä mitkä tehtävät ELY-keskuksissa jätetään jatkossa tekemättä ja mitkä ovat päätöksen todelliset vaikutukset. Epäselväksi jää myös, miten aluehallinnon operatiivisia, lakeihin perustuvia ELY-keskusten palveluja on mahdollista heikentää tinkimättä lainmukaisuudesta saati muista hyvän hallinnon periaatteista.

"Kun neuvottelujen päätös koskee ihmisten irtisanomisia, on heidän halventamistaan vedota neljän vuoden kehyskauteen, valtion talouden tasapainottamiseen tai muihin yleisiin julkishallinnon tekijöihin kuten kestävyysvajeeseen. Huomioiden edellä mainitut valtion velvoitteet, työttömyyskorvaus, sosiaaliset tuet ja muut taloudelliseen lopputulemaan vaikuttavat seikat, niin todellinen säästö on vaivaiset 3,4 miljoonaa euroa noin 220 työntekijän irtisanomisesta”, Pekka Liimatainen toteaa.

 

Lisätietoja:

Neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puh. 0400601 162, Enable JavaScript to view.

Pääluottamusmies Pekka Liimatainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puh. 0400 524 191, Enable JavaScript to view.

Pääluottamusmies Asta Asikainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puh. 0400121 434, Enable JavaScript to view.

Pääluottamusmies Jorma Aurela, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puh. 050 592 2109, Enable JavaScript to view. (ministeriön irtisanottavat)