Hyvinvointialue | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut tiistaina, vähennykset kohdistuvat nyt erityisesti asiantuntijoihin ja esihenkilöihin

5.12.2023 15:43

Talouden sopeuttamistarpeista huolimatta hyvinvointialueet kärsivät rekrytointiongelmista, eikä asiantuntija- ja esihenkilötyöhön löydy riittävästi ammattilaisia.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti tuotannollis-taloudellisin perustein koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut tiistaina 5. joulukuuta. Yt-neuvottelujen on määrä kestää vähintään kuusi viikkoa.

Hyvinvointialue on jo aiemmin ilmoittanut, se pyrkii lisäämään asiakastyössä työskentelevien määrää samalla, kun hallinto- ja asiantuntijatehtäviä vähennetään.

Sopeutustoimien kohteena olevia asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteleviä edustavat yt-neuvotteluissa muun muassa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottamusmiehet.

Tavoitteena on esimerkiksi muuttaa työnkuvia. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa palvelussuhteen päättymistä työntekijän tai viranhaltijan kieltäytyessä muutoksista. Myös lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia.

JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturi muistuttaa, että palvelujen vähentäminen tai muokkaaminen kohdistuu aina suoraan hyvinvointialueella asuviin.

- Henkilöstöllä on perustava tieto ja näkemys keinoista, joilla iskuja voidaan välttää tai vähintäänkin lieventää. Peräänkuulutamme aitoa neuvottelua, sillä kaikki ideat ja tulokulmat ovat tarpeen.

- Etelä-Pohjanmaalla on nyt suhtauduttava vakavasti yt-neuvotteluihin. Talouden sopeuttamistarpeista huolimatta hyvinvointialueet kärsivät rekrytointiongelmista, eikä asiantuntija- ja esihenkilötyöhön löydy riittävästi ammattilaisia.

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto päätti muutosohjelman aloittamisesta jo lokakuussa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen mukaan sen talouden sopeutustarve on 50 miljoonaa euroa.

Pienten yksiköiden toimintaa korvataan digitaalisilla ja jalkautuvilla palveluilla sekä kotisairaanhoidolla. Etelä-Pohjanmaa rakentaakin parhaillaan digitaalista sote-keskusta, johon on jo tehty rekrytointeja.

Jukolaiset pääluottamusmiehet

  • Pääluottamusmies Kati Kähkönen
  • Pääluottamusmies Satu Kataja
  • Pääluottamusmies Pirjo Ojaniemi

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!