Järjestöt pettyneitä ammatillisten eläkeikien nostoon

16.5.2019 15:10

Eduskunta aikoo lainmuutoksella puuttua julkisen sektorin ammatillisiin eläkeikiin. Tänään hyväksytty lakiesitys nostaa valittuja eläkeikiä vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä. Eläkeikä nousee valintaoikeutta käyttäneillä asteittain 3 kuukautta vuosittain 2018 lähtien, kuitenkin enintään kaksi vuotta.

Julkisen sektorin työntekijät saivat osana vuoden 1989 eläkeuudistusta mahdollisuuden käyttää valintaoikeutta ja säilyttää alempi ammatillinen eläkeikä. Valintaoikeutta käyttäneitä on yhä työssä noin 8 500, ja nuorimmat heistä ovat syntyneet 1960-luvulla.

 

Pääsopijajärjestöt tyrmäsivät esitykset ammatillisiin eläkeikiin puuttumisesta. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriö toi heikennysesityksen julkisen sektorin eläkeneuvotteluihin. Asia jäi neuvotteluissa erimieliseksi, mutta eteni eduskuntaan.

 

Järjestöjen mielestä eläkeikään kajoaminen on perustuslain turvaaman omaisuudensuojan vastaista. Eläkeiän nostamisesta syntyvät säästöt ovat epävarmoja ja vähäisiä verrattuna yksilöille koituvaan haittaan. Järjestöt ovat vastustaneet valittujen eläkeikien nostamista koko valmisteluajan, viimeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisessa. Asiaa käsiteltiin myös perustuslakivaliokunnassa, mutta sen mielestä eläkeiän vähittäinen nostaminen ei riko omaisuudensuojaa.

 

Pääsopijat ja julkisalan ammattiliitot ovat valmiit riitauttamaan asian EU-tasolla.

 

 

 

lisätiedot:
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

 

Kunta-alan unioni

puheenjohtaja Jarkko Eloranta, JHL, puh. 0400 912 399

puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Jyty, puh. 0400 537 756

 

Kuntien koulutettu hoitohenkilöstö KoHo

puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer, puh. 050 527 5085

puheenjohtaja Rauno Vesivalo, TEHY, puh. 040 587 4346

 

Palkansaajajärjestö Pardia, puheenjohtaja Niko Simola, puh. 040 566 8517