JUKO ei hyväksy palkanalennuksia

16.5.2019 15:11

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa, ettei järjestö neuvottele palkanalennuksista eikä sovittujen korotusten maksamatta jättämisestä. - Palkanleikkauksilla ei maan taloutta pelasteta. Niillä vain hyydytettäisiin kotimarkkinat ja ajettaisiin ihmisiä sosiaalitukien piiriin, Luukkainen kuvaa.

Sovituista palkankorotuksista luopumista, osa-aikaistamisia ja lomautuksia on esitetty henkilöstön edustajille joissakin kunnissa. Salo on lomauttanut ja uhkaa uusilla lomautuksilla tänä vuonna. Myös Kouvolassa on päätetty lomautuksista. - Kunnat huolehtivat lakisääteisistä tehtävistä esimerkiksi opetustoimessa sekä sosiaali- ja terveyssektorilla. Kansalaisille laissa turvatut palvelut on järjestettävä asiallisesti, vaikka kunnan taloustilanne olisi heikentynyt. Lisäksi täytyy muistaa, että palvelujen käyttäjinä ovat kaikki kuntalaiset, eivät pelkästään kuntien työntekijät. Kunnan työntekijän maksutaakka ei voi olla muita suurempi, Luukkainen muistuttaa.

- Palkkojen alentamisesta ovat viime viikkoina puhuneet lähinnä johtavat poliitikot ja yritysjohtajat, joiden ansiot liikkuvat eri lukemissa kuin tavallisten palkansaajien. Suurtuloiselle yritysjohtajalle esimerkiksi yhden prosentin palkanalennus ei merkitse samaa kuin esimerkiksi yliopistotutkinnon suorittaneelle 2 200 kk ansaitsevalle lastentarhanopettajalle, Luukkainen vertaa.

- Raamiratkaisun mukaiset palkankorotukset ovat olleet maltillisia. Vielä vuonna 2012 ne turvasivat vähäisen ostovoiman kasvun, mutta tänä vuonna palkansaajien käytettävissä olevat reaalitulot tulevat pienenemään. 

- Sopimukset ovat voimassa vielä pitkään, esimerkiksi kunta-alalla vielä yli vuoden ja teknologiateollisuudessakin ensi syksyyn. Juko on valmis neuvottelemaan nykyisen raamisopimuksen jatkamisesta esimerkiksi vuodella. Kuluvan kevään aikana sopimusrintamalla tuskin tapahtuu mitään. Ei ainakaan ennen kuin nykyinen sopimus on saatu kokonaan sovelletuksi koulutuspäivät mukaan lukien, Luukkainen tähdentää.