JUKO huolissaan seurakuntien tulevaisuudesta

16.5.2019 15:11

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntarakenteiden uudistamista koskeva lakipaketti on parhaillaan lausuntokierroksella. Myös kirkon pääsopijajärjestöt – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO mukaan lukien – antavat omat lausuntonsa.

Rakenteiden uudistamista valmistellaan tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Kirkon työmarkkinalaitoksen suorittaman kyselyn mukaan peräti 65 prosenttia seurakunnista aikoo toteuttaa henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä tänä vuonna. JUKO pitää huolestuttavana tietoa, jonka mukaan jopa kolmannes seurakunnista miettii virkojen ja tehtävien täyttämättä jättämistä. Tämän lisäksi monet seurakunnat aikovat siirtyä virkojen ja tehtävien täytön luvanvaraisuuteen tai muuhun täyttöprosessin vaikeuttamiseen. JUKOn arvion mukaan täyttämättä jäävien virkojen ja tehtävien määrä voi näin ollen kasvaa huomattavasti ennakoitua suuremmaksi.

Lakkautettujen ja täyttämättä olevien virkojen ja tehtävien määrä on ollut jo aiempina vuosina kasvussa. JUKO pitää erityisen vakavana sitä, että suurin osa lakkautetuista tai täyttämättä olevista viroista ja tehtävistä on kohdistunut nimenomaan seurakuntatyön puolelle.

Hyvä henkilöstöpolitiikka ja osaavasta henkilöstöstä kiinni pitäminen helpottaa huomattavasti seurakuntarakenneuudistuksen etenemistä. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on nimenomaisesti seurakuntalaisten etu. Kirkon perustehtävään liittyvä työ on keskeisesti ihmisten väliseen kohtaamiseen perustuvaa, ei mitään massatyötä, korostaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

JUKO painottaa, että henkilöstön mukaan ottaminen rakenneuudistuksen valmisteluun lisää luottamusta ja motivoi näin henkilöstöä kirkon tulevaisuuden kehittämistyöhön. Meneillään oleva ”Kirkon työelämä 2020” -verkkoaivoriihi on yksi merkittävä askel yhteisen kehittämisen suuntaan. Se ei kuitenkaan poista tarvetta siitä, että työmarkkinajärjestöjen tulee yhdessä valmistella ohjeet henkilöstön asemasta rakennemuutostilanteissa.

 

Lisätietoja: neuvottelija Anne Kaitainen, puh. 040 837 2731 ja puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872