JUKO ja muut allekirjoittajajärjestöt: Avainta-työehtosopimuksen soveltaminen ei ole sopimusshoppailua (julkaistu kello 17.6. klo 15)

17.6.2020 15:00

Sote ry tavoittelee Avaintan sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen omaa työehtosopimusta, joka korvaisi nykyisen työehtosopimuksen. Nyt Soten jäseniä koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laajentunut Avaintes-työpaikoilta myös osaan sairaanhoitopiireistä.

Sote ry tavoittelee Avaintan sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen omaa työehtosopimusta, joka korvaisi nykyisen pääsopijajärjestöjen ja työnantajien Avaintan työehtosopimuksen (Avaintes).

Nyt Soten jäseniä koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laajentunut Avaintes-työpaikoilta myös osaan sairaanhoitopiireistä.

Allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, ettei Avaintes ei ole niin sanottu shoppailusopimus.

- Se on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus, joka on ehdoiltaan hyvin paljon kuntasektorin yleisen virka- ja työehtosopimuksen kaltainen. Tämä turvaa sen, että siirtymä kuntasektorilta yksityiselle sektorille ei juurikaan muuta yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoja, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

Sote ry:llä on oma, Avaintesin kanssa samansisältöinen sopimus (TSNTES), jota sovelletaan Soten jäseniin sosiaalialalla sekä kolmessa sairas- ja kuntoutuskodissa.

Järjestöt huomauttavat, että sopimus on neuvoteltu samanaikaisesti Avaintesin kanssa eli Sotella on ollut allekirjoittajajärjestöjen kanssa yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa myös Avaintesin sisältöön. Sote ei ole toistaiseksi saavuttanut neuvottelutulosta omassa sopimuksessaan.

Avaintesin allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja korostavat, että ensisijaisesti kunnat ja kuntayhtymien on syytä tuottaa palvelunsa itse.

- Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan Avaintes on ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto uudeksi työehtosopimukseksi, järjestöt painottavat.