JUKO kannattaa lakiesitystä sotehenkilöstön koronapassista – ”Vaikeassa tilanteessa on suojattava työntekijöitä ja asiakkaita”

16.12.2021 16:46

"Työnantajien tulee kaikin keinoin edistää henkilöstön rokotteiden ottamista ja mahdollistaa rokotukset työajalla", korostaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren. JUKOn esityksen mukaan työntekijän rokottamattomuus ei kuitenkaan saa olla milloinkaan sellaisenaan irtisanomisperuste.

JUKO on ollut mukana sotehenkilöstön koronapassilain valmisteluvaiheen kuulemisissa ja saanut toiminnanjohtaja Maria Löfgrenin mukaan vaikutettua hyvin uuden lakiesityksen sisältöön.

- Koska korona ei osoita edelleenkään laantumisen merkkejä, kannatamme lakiesityksen tavoitteita sotenhenkilöstön sekä asiakkaiden ja potilaiden suojelemiseksi.

- Meille JUKOssa on ollut erityisen tärkeää, että muun työn tarjoamisvelvollisuutta henkilöstölle arvioidaan todella laajasti ja että esityksessä todetaan, ettei työntekijän rokottamattomuus ole milloinkaan sellaisenaan irtisanomisperuste. Nämä asiat saatiin oikeille urille valmisteluvaiheessa, Löfgren kertoo.

Lakimuutos voimassa 2022 loppuun

Maan hallitus esittää tartuntalakiin väliaikaista muutosta, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä vaaditaan nk. koronapassia, mikäli nämä työskentelevät lähikontaktissa covid19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Esitys koskee myös työpaikoilla työskenteleviä opiskelijoita.

Tämän todisteen saa, kun on laboratoriovarmistetusti sairastanut taudin enintään kuusi kuukautta aiemmin tai ottanut sitä vastaan rokotussuojan. Mikäli työntekijä ei olisi oikeutettu koronapassiin, hän ei voisi työskennellä riskialttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Tässä tilanteessa työnantajan pitäisi osoittaa hänelle muuta työtä.

JUKOn mukaan tilanteessa, jossa rokotesuojaa tai sairastettua tautia ei voida todeta, tulee muun työn tarjoamisvelvollisuuden olla erittäin laaja.

- Sen tulee pitää sisällään kaikki työ, jota olisi mahdollista tehdä, ja sen tulee olla laajempi kuin irtisanomis- tai lomautustilanteessa. Muun työn tarjoamisvelvollisuuden on oltava voimassa koko sen ajan, kun työntekijä tai viranhaltija on estynyt tekemästä työtä. Sen on oltava ensisijaista verrattuna uuden työntekijän palkkaamiseen, toteaa JUKO antamassaan kirjallisessa lausunnossa.

Eduskunnalle esitettävän tartuntalain muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

”Testaus työajalla ja työnantajan kustannuksella”

Maria Löfgrenin mukaan lakimuutoksessa oma kysymyksensä on henkilöstö, jonka rokottaminen estyy terveydellisistä syistä.

- Heidän osaltaan työn tekeminen tässä poikkeustilanteessa mahdollistetaan testauksella. Työnantajan pitäisi tulla asiassa vastaan ja mahdollistaa koronatesti työajalla ja työnantajan kustannuksella, Löfgren korostaa.

JUKOn mielestä rokotusten edistämiseksi työnantajan tulee kaikin keinoin edistää rokotteiden ottamista ja huolehtia henkilökunnan saataville riittävästi tietoa rokotteiden turvallisuudesta ja tehosta.

- Rokottautumista edistää mahdollisuus käyttää siihen työaikaa.

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren pitää hyvänä viime aikoina virinnyttä keskustelua siitä, että työterveyshuoltoa voitaisiin hyödyntää apuna rokotteiden antamisessa.

- Sotehenkilöstönkin koronapassi pitäisi kytkeä rokotejärjestelyjen laajentamiseen niin, että työterveyshuolto otetaan mukaan.

Jukolaiset rokotemyönteisiä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa pääsopijajärjestönä julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita, erityisasiantuntijoita, esihenkilöitä ja johtotehtävissä työskenteleviä.

- Liitoistamme saamiemme tietojen perusteella jukolainen sotehenkilöstö on todella rokotemyönteistä. Sotehenkilöstön koronapassi ei näin ollen ole herättänyt yhdenkään liittomme taholta vastustusta, Löfgren kertoo.