Luvansaaneiden rokottajien määrä taattava ajoissa – Ilman terveydenhoitajia, työterveyshuoltoa ja jononpurkusopimuksia Suomi ei selviä koronan rokotusurakasta

14.1.2021 06:29

"Kun koronarokottaminen toden teolla käynnistyy, kiire ja aikataulussa pysyminen vaativat huomattavan määrän ylityötä", toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa. JUKO pyytää KT:tä tarkastelemaan keinoja paikallisten jononpurkuneuvottelujen edistämiseksi.

JUKO muistuttaa, että onnistuakseen nopea koronarokotuskampanja tarvitsee myös riittävän määrän luvan saaneita rokottajia.

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren huomauttaa, että kun Suomeen lopulta saadaan tarpeeksi rokotetta, on varmistettava, että käytössä on riittävästi henkilöstöä rokottamiseen ja muuhun ennaltaehkäisevään hoitotyöhön.

- Terveydenhoitajien ja työterveyshoitajien peruskoulutukseen kuuluu rokottaminen, heillä on tarvittava osaaminen ja luvat. Sairaanhoitajat suorittavat erillisen koulutuksen luvan saamiseksi. Lääkärit rokottavat ani harvoin normaalioloissa.

Työmarkkinoiden kaikki keskusjärjestöt ovat toistuvasti kiirehtineet työterveyshuollon valjastamista mukaan koronarokottamiseen.

JUKO ja sen jäsenliitot Terveydenhoitajaliitto, Työterveyshoitajaliitto, Akavan sairaanhoitajat ja Taja sekä Lääkäriliitto ilmaisivat torstaina yhdessä huolensa ammattitaitoisten rokottajien riittävyydestä, kun urakka todella alkaa.

Pikaneuvottelut jononpurkusopimuksista

Kun kansalaisten koronarokottaminen toden teolla käynnistyy, kiire ja STM:n ja THL:n vuoden loppuun asettamassa aikataulussa pysyminen vaativat huomattavan määrän perustyön lisäksi tehtävää ylityötä.

- Tilanteen pitämiseksi hallinnassa ehdotamme, että kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit sopivat nyt paikallisesti luottamusmiesten kanssa, miten ne korvaavat rokotusten nopean toteutumisen varmistavan ylimääräisen työn, Löfgren painottaa.

JUKO on lähettänyt Kuntatyönantajat KT:lle pyynnön tarkastella yhdessä keinoja paikallisten neuvottelujen edistämiseksi. Kyse on hoitotakuuvelvoitteen kaltaisesta jononpurusta.

Kun mukaan lasketaan kaikki yli 16-vuotiaat, rokotettavia on Suomessa 4,5 miljoonaa.

- Urakka on massiivinen ja paine henkilöstöä kohtaan valtava, mutta myös tekijöiden ammattietiikka on vahva. Siksi korvauksista on sovittava ennakolta ja viivyttelemättä.

- Oikea väline tähän on paikallinen sopiminen. Kun sitä käytetään kannustamiseen, luottamus sopimista kohtaan kasvaa. Tulemme ohjeistamaan myös muita koronapandemian vuoksi ylimääräistä työtä tekeviä jukolaisia ammattiryhmiä paikallisilla mallisopimuksilla, Löfgren korostaa.

JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa muun muassa akavalaisia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Julkisaloilla edustamme kuntien, valtion, yliopistojen, kirkon sekä kuntia lähellä olevien Avainta-alojen, Työterveyslaitoksen ja Kansallisgallerian 200 000:ta asiantuntijaa ja esimiestä.

JUKO mediassa

Rokotteita pistävät hoitajat haluavat korvauksen ylimääräisestä urakasta – Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO: ”Oikea väline tähän on paikallinen sopiminen” | Kauppalehti 14.1.2021

Rokotteita pistävät hoitajat haluavat korvauksen ylimääräisestä urakasta – Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO: ”Kyse on hoitotakuuvelvoitteen kaltaisesta jononpurusta” | Mediuutiset 14.1.2021

JUKO vaatii rokottajien määrän takaamista ajoissa | Verkkouutiset 14.01.2021

”Urakka on massiivinen ja paine henkilöstöä kohtaan valtava” – ay-järjestö odottaa huomattavaa määrää ylitöitä | Demokraatti 14.1.2021