JUKO ry: Valtio ei arvosta asiantuntijoitaan

16.5.2019 15:11

Mitä vaativampi tehtävä, sitä räikeämpi alipalkkaus

Valtiolla asiantuntija- ja esimiestehtävissä olevien palkkauksellinen asema yleisiin työmarkkinoihin nähden on surkea. Valtion työmarkkinalaitoksen tilastot osoittavat, että valtion asiantuntijat ansaitsevat neljänneksen ja virastopäällikkötasolla jopa kolmanneksen huonommin kuin vastaavissa tehtävissä yleisillä työmarkkinoilla. Sen sijaan avustavista tehtävistä valtio maksaa yleisiä työmarkkinoita huomattavasti parempaa palkkaa.

 

 

Valtiolla vaativissa tehtävissä olevat saavat huonompaa palkkaa kuin samantasoisissa tehtävissä toimivat yleisillä työmarkkinoilla. Vähiten vaativissa tehtävissä olevat saavat puolestaan valtiolla parempaa palkkaa kuin yleisillä työmarkkinoilla. Tätä tilannetta kutsutaan kaksoisepätasapainoksi, joka on viime vuosien palkkakehityksessä pahentunut. Valtiolla palkkauksellinen asema on parantunut eniten vähiten vaativissa tehtävissä ja vastaavasti kaikkein vaativimmissa tehtävissä palkkakehitys on ollut heikointa.

 

Valtiotyönantaja on todennut epäkohdan jo vuosia sitten mutta ei ole tehnyt asialle mitään. Vaarana on, että valtio ei ole kohta enää kilpailukykyinen työnantaja asiantuntija- ja johtajatason tehtäviin hakeutuville.

 

”Jos nykyinen palkkakehitys jatkuu, valtio menettää parhaat kyvyt”, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen toteaa.

 

Eläköityminen kiihtyy lähivuosina, ja valtio joutuu kilpailemaan osaavasta työvoimasta nykyistä enemmän. Valtiotyönantajan pitää nyt jos koskaan osoittaa arvostavansa asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä toimivaa avainhenkilöstöään. Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkkaus on olennainen osa henkilöstön arvostamista.

 

”Nyt on valtiotyönantajalla viimeinen hetki korjata tilanne tai kohta on liian myöhäistä”, JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä vaatii.

 

 

Lisätietoja:

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä, 050 3402725

 

JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, 040 060 1162

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa Valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimuksen.

 

 

Liitteenä pdf-tiedosto, jossa kaksi kuviota: 

Kuvio1: Valtion suhteellinen palkka-asema ja sen muutos suhteessa yleisiin työmarkkinoihin

Kuvio 2: Säännöllisen työajan ansio valtiolla ja yksityisellä sektorilla vuonna 2011