JUKO suosittelee varautumaan koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen

9.3.2020 14:53

"Karanteeniin voidaan laittaa henkilö, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille", JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo.

Viranomaiset ja työnantajat valmistautuvat koronaviruksen aiheuttamien tautitapausten lisääntymiseen. JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, mitä työpaikkojen luottamusmiesten pitää tietää juuri nyt?

- Karanteeniin voidaan laittaa henkilö, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille.

- Jos työnteko estyy kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä, Kela maksaa työntekijällä päivärahaa. Sen suuruus on 1/25 kuukausipalkasta eli käytännössä täysi palkka.

- Jos työnantaja maksaa karanteenin ajalta palkkaa, Kela maksaa työnantajalle päivärahan sairausvakuutuslain mukaisesti.

- Jos työntekijä tai virkamies lähetetään töihin epidemian riskialueille, ennakkoon on tärkeää sopia, miten toimia, jos hän joutuu karanteeniin ulkomailla. Virkamatka puolestaan päättyy vasta, kun henkilö palaa karanteenin jälkeen Suomeen.

- Työnantaja voi myös tarjota mahdollisuutta laajentaa etätyötä. Etätyö ei tietenkään tarkoita karanteenia, vaan työntekopaikan muuttamista tai laajentamista.

Näin päätös karanteenista etenee

Tartuntatautien leviämisen aiheuttamaan uhkaan on Suomessa varauduttu ennakolta lainsäädännössä. Tartuntatautilain (1227/2016) tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön eristämisestä ja karanteenista. Tartuntatautilaissa on säädetty tavoista, joilla eristäminen ja karanteeni voidaan toteuttaa.

Kansallisena viranomaisena Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa koronaviruksen etenemistä Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa.

THL tuottaa ohjeistusta terveydenhuollolle ja laboratorioille, arvioi koronavirukseen liittyviä riskejä sekä sitä, mihin suuntiin koronavirustilanne voi kehittyä.