JUKO: Työhyvinvointi nostettava aluevaltuustojen keskeiseksi teemaksi

14.12.2021 12:00

Kevan Kuntapäättäjäbarometrin mukaan uudet valtuutetut haluavat kiinnittää entistä enemmän huomiota kuntahenkilöstön työhyvinvointiin. JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen korostavat, että työhyvinvoinnin kehittämisessä täytyy olla mukana kuntien koko johto ja kaikki valtuutetut.

Uusien valtuutettujen into tarttua kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamiseen on kasvanut, kertoo Kevan tuore Kuntapäättäjäbarometri. Yli puolet kyselyyn vastanneista kunnanvaltuutetuista haluaa kuntahenkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin nousevan valtuustokeskusteluun useita kertoja vuoden aikana tai jopa miltei joka kokouksessa.

Ero vastausprosenteissa on selkeä vuotta aiempaan kyselyyn verrattuna. Nykyiset valtuutetut näkevät siis roolinsa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä merkittävämpänä kuin edellisen valtuustokauden päättäjät.

Myös aluevaltuustojen ydintä

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren iloitsee uusien valtuutettujen otteesta työelämäkysymyksiin. Hän korostaa, että työhyvinvoinnin kehittämiseen pitää sitoutua kaikkinensa niin strategisen kuin käytännönkin johtamisen tasolla.

- Työhyvinvoinnin paranemiseen vaikuttavat kaikki johdon edustajat, ylimmistä päätöksentekijöistä lähiesihenkilöihin.

Löfgrenin mielestä myös tulevien hyvinvointialueiden ja niihin valittavien valtuutettujen on kiinnitettävä heti alusta lähtien huomio henkilökunnan jaksamisen edellytyksiin.

- Työhyvinvointi täytyy nostaa aluevaltuustojen keskeiseksi teemaksi.

Työhyvinvointi säästää

Myös JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen kiittelee kuntapäättäjien kiinnostusta työntekijöiden hyvinvointiin.

- Toivomme jatkossa valtuutettujen aktiivista keskustelua henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista. On tarpeen, että kaikki valtuutetut ovat aidosti kiinnostuneita työntekijöiden hyvinvoinnista ja tekevät sitä edistäviä toimenpiteitä.

Kevan barometrin mukaan kuntapäättäjistä lähes 40 prosenttia uskoo työhyvinvoinnin kunnissa paranevan ja noin 30 prosenttia arvioi sen heikkenevän. Luvut ovat aavistuksen paremmat kuin aiemmalla kerralla.

Kun Kevan Kuntapäättäjäbarometri toteutettiin edellisen kerran vuonna 2020, valtuustokauttaan päättäviltä kysyttiin, kuinka usein kuntahenkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät teemat todellisuudessa olivat olleet esillä valtuustossa. Joka kolmas kertoi asioiden nousseen valtuuston asialistalle vain kerran vuodessa tai harvemmin, ja yli kolmannes sanoi kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin olleen valtuustokeskustelussa vain pari kertaa vuodessa.

Tämä on Maria Löfgrenin mielestä aivan liian harvoin, sillä työkulttuurista huolen pitämisellä on merkitystä paitsi työntekijöiden henkilökohtaiseen hyvinvointiin myös koko kuntatalouteen.

- Työhyvinvoinnin paraneminen lisää työn tuloksellisuutta ja säästää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

Keva | Kuntapäättäjäbarometri: Valtuutetut haluavat vaikuttaa kuntahenkilöstön hyvinvointiin. | 13.12.2021

Keva| Tulosraportti: Kuntapäättäjäbarometri 2021: Käsitykset työhyvinvointiasioista (pdf) 14.12.2021