JUKO: Ulkoministeriön häirintäselvityksen suositukset nopeasti käytäntöön!

16.5.2019 15:09

”Hyvä, että ulkoministeriö teetti riippumattoman selvityksen häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ministeriössä. Oli siis tärkeää, että me JUKOssa nostimme kissan pöydälle. Nyt tärkeintä on ottaa selvityksen tulokset tosissaan ja käynnistää ulkoministeriön toimintakulttuurin muutos käytännössä – ja yhteistyössä henkilöstön kanssa”, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO nosti ulkoministeriön häirintäongelmat julkisuuteen lokakuussa 2018 ja käynnisti samalla avoimen julkisen keskustelun aiheesta. Se tuottikin nopeasti tulosta: ulkoministeriö päätti tilata Ramboll-yhtiöltä puolueettoman selvityksen asiasta. Raportti Selvitys häirintätapausten ennaltaehkäisystä sekä niiden käsittelystä ja seurannasta ulkoasiainhallinnossa julkaistiin tiistaina 26. päivä maaliskuuta 2019.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja asiantuntija, lakimies Katja Aho toteavat, että Rambollin selvitys vaikuttaa asiantuntevasti tehdyltä.

”Siinä on kiinnitetty huomioita juuri niihin ongelmiin, joita ulkoministeriön työntekijät ovat nostaneet vuosia esille. Näitä ovat esimerkiksi hierarkkinen toimintakulttuuri, johtamisen ja henkilöstöosaamisen vajeet sekä esimiesten ja alaisten keskinäinen kilpailu samoista tehtävistä urapoluilla”, Maria Löfgren sanoo.

Löfgrenistä ja Ahosta on hienoa huomata, että JUKOn vaatimukset ja asian tuominen julkisuuteen osoittautuivat vaikuttaviksi keinoiksi häirinnän kitkemiseksi ulkoministeriöstä.  

”Emme nostaneet asiaa esiin riitelyn vuoksi, vaan halusimme auttaa henkilöstöä ja ministeriön johtoa puuttumaan häirintään. Jatkossa ongelmiin on tartuttava ilman julkisuuspainettakin”, Katja Aho sanoo.

JUKO vaatii myös seurantatutkimusta

JUKO korostaa, että Rambollin tekemä selvitys on vasta alkusysäys uuden, paremman toimintakulttuurin luomiseen ulkoasiainhallinnossa. Seuraavaksi onkin lähdettävä valmistelemaan selkeitä toimintaohjeita raportissa esitettyjen suositusten pohjalta.

”Me JUKOssa edellytämme, että ulkoministeriö suunnittelee nyt henkilöstön kanssa yhdessä konkreettiset toimenpiteet ja myös seuraa muutoksen toteutumista. Ministeriön olisi myös syytä teettää puolueeton seurantatutkimus esimerkiksi loppuvuodesta: mitä suosituksista on seurannut, ovatko häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemukset vähentyneet ja onko työilmapiiri parantunut”, Katja Aho sanoo.

Hyvä henkilöstöhallinto säästää kustannuksia

Maria Löfgren muistuttaa, että erityisesti pitkittyneestä epäasiallisesta kohtelusta seuraa työpahoinvointia, sairauspoissaoloja ja jopa työkyvyttömyyttä.

”Epäasiallinen kohtelu ja häirintä ovat niiden kohteeksi joutuneelle ennen kaikkea inhimillinen tragedia, mutta lisäksi ne moninkertaistavat henkilöstökustannuksia. Kannattaa siis muistaa, että työntekijöiden hyvinvointi tarkoittaa aina myös taloudellisia säästöjä. Siksi häirinnän kitkemisen pitäisi kiinnostaa myös veroeuroja pyöritteleviä poliittisia päättäjiä.”

Löfgren korostaa, että häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen ei saa olla kiinni vaalikausista tai vallassa olevista virkamiehistä.

”Pitkäjänteinen sitoutuminen, objektiiviset, läpinäkyvät ja konkreettiset toimintamallit sekä henkilöstön kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet pitää saada osaksi valtionhallinnon selkärankaa. Tämän periaatteen on koskettava koko julkista sektoria”, Löfgren sanoo.

 

Lisätiedot

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren
p. 040 568 2798, Enable JavaScript to view., Twitter: @marialofg

JUKOn asiantuntija, lakimies Katja Aho
p. 050 592 1646, Enable JavaScript to view., Twitter: @aho_katja

 

Lue JUKOn aiemmat tiedotteet häirinnästä:

23.10.2018 JUKO: Häirintä arkipäivää ulkoministeriössä – nollatoleranssia ei kunnioiteta http://www.juko.fi/?x18668=1374939

24.10.2018 JUKO: Henkilöstö mukaan suunnittelemaan selvitystä ulkoministeriön häirintätapauksista http://www.juko.fi/?x18668=1376838