JUKO vaatii stoppia julkisen sektorin alasajoon

16.5.2019 15:10

Julkisen sektorin työntekijöiden puolustajat ovat kummallisen hiljaa, vaikka hallituksen esittelemät pakkolait heikentäisivät kohtuuttomasti yhden ryhmän työehtoja ja kohdistuisivat erityisesti naisiin. Julkisalan virka- ja työehtoja ei voi heikentää ja samalla luottaa siihen, että vaativiin asiantuntijatehtäviin riittää aina vaan tulevaisuudessakin hyviä ja osaavia hakijoita, neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

Hallituksen pakkolakiesityksistä muun muassa lomapäivien karsiminen ja sairausajan karenssipäivät kurittaisivat erityisesti naisvaltaista julkisalaa. Luukkainen muistuttaa, että alttius sairastua voi monissa palvelutehtävissä liittyä työoloihin, eikä työpaikalle saa mennä kuin täysin terveenä.

Luukkaista häiritsee myös julkisen sektorin leimaaminen palkkajohtajaksi. Erityisesti korkeasti koulutettujen julkisalan asiantuntijoiden palkkataso jää selvästi jälkeen vastaavan koulutuksen saaneista yksityisellä sektorilla.

Ansiokehitys on ollut viime vuosina tasaista, mutta yksityissektorin ansiot ovat kuitenkin nousseet enemmän kuin kunta-alalla. Valtion palveluksessa olevien keskimääräistä suurempaa ansiotason nousua selittää taas ammattirakenteen muutos. Suorittavaa työtä tekeviä on entistä vähemmän muun muassa yksityistämisten takia, ja asiantuntijoita on taas suhteellisesti aiempaa enemmän.

JUKO vaatii stoppia julkisen sektorin alasajoon

-Edelleenkään palkkataso valtiolla ja kirkon sektorilla ei johto- ja asiantuntijatehtävissä täysin vastaa työn vaativuutta, eikä ole kaikilta osin kilpailukykyinen yksityisen sektorin vastaaviin tehtäviin nähden. Yliopistoissa palkkataso on suurelta osin suorastaan heikko.

-Puheet julkisen sektorin palkkajohtajuudesta ovat tarkoitushakuisia ja perusteettomia, Luukkainen korostaa.

Hallitus valmistelee mittavia leikkauksia muun muassa opetukseen ja kulttuuriin. Näkymä Suomesta koulutusyhteiskuntana on Luukkaisen mielestä vaarassa. Samalla pelko työpaikan menetyksestä koskee myös tuhansia julkisen sektorin koulutettuja työntekijöitä.

-Syyllistämisen sijaan julkinen sektori kaipaa palvelujen laadun ja saatavuuden puolustajia sekä uusia dynaamisia muutosturvamalleja, Luukkainen painottaa.

JUKOn liittokokous valitsi Olli Luukkaisen jatkokaudelle 2016-2017 ja valitsi hallituksen. Kasvatustiet. tohtori Luukkainen on toiminut JUKOn johdossa vuodesta 2010. Hän on myös Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja ja Akavan 1. varapuheenjohtaja.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon sekä yliopistojen sopimusaloilla. Kaikkiaan JUKOn sopimusten piirissä on jo lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa.

 

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872