JUKO | Väliaikaiseksi toiminnanjohtajaksi Jouni Vattulainen

9.2.2024 15:54

Jouni Vattulainen seuraa tehtävässä Mari Keturia, joka valittiin torstaina JHL:n toimialajohtajaksi.

JUKOn väliaikaisena toiminnanjohtajana toimii kuntasektorin ja hyvinvointialuesektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (OTK).

Hän seuraa tehtävässä Mari Keturia, joka valittiin torstaina Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtajaksi. JUKOn hallitus vahvisti väliaikaisen tehtävän perjantaina 9. helmikuuta.

Jatkossa Vattulainen edustaa JUKOa kunta- ja hyvinvointialan pääneuvotteluryhmässä. Hän jatkaa myös kunta- ja hyvinvointialueen koordinaatioryhmässä, jonne JUKOn toiseksi edustajaksi Keturin tilalle on nimetty valtiosektorin neuvottelupäällikkö Heli Hartman-Mattila.

Väliaikaista toiminnanjohtajan tehtävää Vattulainen hoitaa, kunnes JUKOon on rekrytoitu uusi toiminnanjohtaja.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Missiona hyvinvoiva työelämä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!