JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedote 2/2013: Kuntasektorin neuvottelut alkavat maanantaina

16.5.2019 15:11

Kuntasektorin neuvottelut keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamiseksi alkavat maanantaina 9.9. pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien tapaamisella Akavatalossa.

Alakohtaisille neuvotteluille on aikaa 25.10.2013 klo 16 asti.

 

Kuntasektorilla palkkoja tarkistettaisiin vuoden 2014 heinäkuussa 20 eurolla/kk. Toisen sopimusvuoden korotus toteutuisi heinäkuussa 2015 ja sen kustannusvaikutus olisi 0,4 %. Tämä korotus toteutuisi joko yleiskorotuksena tai tekstimuutoksina.

 

Tekstikysymykset ja työelämän laatuun liittyvät kysymykset käsitellään alakohtaisissa neuvotteluissa. – Niukka sopimusvarallisuus tosin rajoittaa tekstikysymysten esille ottamista.  Tekstitavoitteiden tulisi mielellään olla pääsopijajärjestöjen yhteisiä,  kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.


Uuden sopimuksen ensimmäinen jakso on kaksivuotinen, kuntasektorilla 22 kuukautta. Vuoden 2015 kesäkuussa työmarkkinakeskusjärjestöt tarkastelevat, onko edellytyksiä jatkaa sopimuksia kolmannella vuodella. Sopimus on tällöin myös irtisanottavissa neljän kuukauden irtisanomisajalla. 

 

JUKOn kunnan neuvottelukunta täsmentää jo keväällä käsiteltyjä neuvottelutavoitteita kokouksessaan 10.9.2013. 


Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

 

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN ja TNJ. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.