JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedote 4/2013: Tulkinta 20 euron korotuksesta esillä kuntapöydässä

16.5.2019 15:11

Kuntapöydän sopimusneuvottelut jatkuivat tänään. Sopijaosapuolet esittivät tavoitteensa ja näkemyksensä sopimusrakenteeksi. Myös tulkinta 20 euron korotuksesta oli esillä.

– Neuvotteluosapuolet olivat eri mieltä siitä, kuinka tulkitaan työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu 20 euron korotus. Palkansaajajärjestöjen yksimielisen kannan mukaan 20 euron korotus tulee yleiskorotuksena tehtäväkohtaiseen palkkaan. Neuvottelut asiasta jatkuvat, JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas kertoi.

 Tulkintaerimielisyys uuden sopimuskauden ensimmäisen palkankorotuksen maksamisesta vaikuttaa koko korotuksen kustannusvaikutukseen kuntasektorilla. Kun 20 euroa tulee palkansaajapuolen tulkinnan mukaisesti tehtäväkohtaiseen palkkaan yleiskorotuksena, tehtäväkohtaisesta palkasta prosenttiperusteisena laskettavat henkilökohtaiset ja kokemuslisät nostavat todellisen palkankorotuksen kustannusvaikutuksen 20 euroa suuremmaksi. Kuntatyönantajan mielestä 20 euron on katettava korotuksen koko kustannusvaikutus.
 
Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 23.9.
 
Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.
 
Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN ja TNJ. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.