JUKOn Luukkainen:Tulevissa palkkaneuvotteluissa asiantuntijatyölle erityishuomio

16.5.2019 15:11

Neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii esimies- ja asiantuntijatyön erityisluonteen huomioon ottamista tulevissa sopimusneuvotteluissa.

Neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii esimies- ja asiantuntijatyön erityisluonteen huomioon ottamista tulevissa sopimusneuvotteluissa.

 

–    Palvelujen tuottamistavat muuttuvat nyt nopeasti, ja mittaville uudistuksille on asetettu suuret odotukset. Työyhteisöjen esimiehistä riippuu, kuinka julkisen sektorin uudistusprosessit käytännössä toteutuvat. Niiden johtaminen on erittäin vaativaa työtä, josta pitää myös palkita hyvin. Nykyisenkaltaiset palkkauksen jäykkyydet eivät saa olla sen esteenä.

 

–    Samalla kun organisaatioiden koko kasvaa, perätään julkiselta sektorilta yhä parempaa tuottavuutta, vaikka työ on mitä suurimmassa määrin kansalaisten palvelemista, jonka tuottavuus ei ole suoraviivaisesti mitattavissa. Tässäkin paineet kohdistuvat erityisesti esimiehiin ja vaativaa asiantuntijatyötä tekeviin, Luukkainen huomauttaa.

 

JUKOn puheenjohtaja haluaisikin palkkausjärjestelmiin lisää palkitsevuutta.

  

–    Palkkahaitari on julkisella sektorilla osin liian kapea. Suorittavissa tehtävissä työntekijä saa yksityisaloihin nähden kohtuullista palkkaa, kun taas asiantuntija- ja esimiestehtävissä julkisala jää selvästi jälkeen yksityisestä. Koulutettujen ryhmien palkkauksen jälkeenjääneisyyttä yritettiin korjata taannoisin palkkaohjelmin, mutta pysyvää parannusta ei saatu.

 

–    Julkisen sektorin asiantuntijat ja esimiehet tekevät lisäksi suuren määrän näkymätöntä ja vaille korvausta jäävää lisätyötä. Varsinkin esimiesten on käytännössä mahdotonta rajata työtään työajalle, mikä ei kuitenkaan näy palkkauksen tasossa.

 

–    Koulutettujen ryhmien asemaa ja palvelussuhteen ehtojen parannuksia näyttävät ajavan vain akavalaiset neuvottelu- ja keskusjärjestöt. Valitettavan usein ne saavat vastaansa myös muita palkansaajajärjestöjä. Työelämän muutos korostaa entisestään osaamisen ja asiantuntijatyön merkitystä palvelujen laadun ja hyvinvoinnin turvana. Tämä tähdentää koulutettujen ryhmien itsenäisen edunvalvonnan merkitystä, Luukkainen arvioi.

     

Olli Luukkainen puhui JUKOn liittokokouksessa Helsingissä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on pääsopijajärjestö, joka neuvottelee yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion ja kirkon sekä yliopistojen sopimusalueilla.

 

  

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872