JUKOn Olli Luukkainen: JUKO puoltaa työmarkkinoiden yhteistä palkkamallia

16.5.2019 15:09

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä työmarkkinoilla yhteisesti valmisteltu ja sovittu palkkamalli on edelleen mahdollinen.

– Viime syksyn ja talven liittokierrokselle sitovaa palkanmuodostuksen mallia ei saatu aikaa, koska asiaa ei valmisteltu yhteisesti. JUKO on valmis yhdessä rakentamaan maamme kilpailukykyä turvaavan, sitovan palkkamallin. Mallin tulee olla sellainen, että se estää julkisen ja yksityisen sektorin ansiokehityksen eriytymisen ja mahdollistaa yhdenmukaisen ansiotason vaativuudeltaan ja koulutustasoltaan vastaavissa tehtävissä, Luukkainen tarkentaa.

 

  • Vientivetoista palkka-ankkuria JUKO ei hyväksy, koska se sementoi julkisen sektorin palkkojen laahaamisen yksityisen jäljessä. Julkisalan työntekijöiden ansiokehitys ei voi jäädä jälkeen vientiteollisuuden toteutuneesta ansiokehityksestä. Näin on kuitenkin tapahtunut, vaikka viime vuosien sopimuskorotukset ovat olleet samansuuruisia.

 

Luukkainen muistuttaa, että julkisen sektorin korkeakoulutetut luovat ja turvaavat työllään osaamista, hyvinvointia, turvallisuutta ja infrastruktuuria, mikä turvaa myös yksityissektorin menestystä. Tämän on näyttävä nykyistä paremmin palkkatasossa ja palkkakehityksessä.

 

Palkankorotusten mitoitus toteutuneen palkkakehityksen mukaan

 

  • Vientivetoisen palkka-ankkurin sijaan esitämme, että palkankorotukset mitoitetaan kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen toteutuneen palkkakehityksen mukaan. Tällöin mukaan tarkasteluun tulevat myös mm. koulutus, tutkimus ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Palkkatarkastelussa mukaan on laskettava sekä sopimuskorotukset että liukumat.

 

  • Yhteinen malli ei saa kuitenkaan rajoittaa palkkausjärjestelmien ja palkkaohjelmien kehittämistä tai muita täsmätoimia, kuten palkkatasa-arvon parantamista. Yhteisestä palkkamallista olisi monenlaista hyötyä: se toisi ennustettavuutta ja edistäisi luottamuksellista neuvottelukulttuuria, Luukkainen pohtii.

 

Palkkamallin valmistelussa pitää Luukkaisen mielestä muistaa myös se, että julkissektorin työntekijät tukevat viennin kilpailukykyä lomarahaleikkauksin vielä tänä ja ensi vuonna. – Tämä on työmarkkinahistoriassa hyvin poikkeuksellista, ja on välttämätöntä, että heidän uhrauksestaan koituu hyötyä myös heille itselleen.

 

Työmarkkinoiden yhteisestä palkkamallista puhuttiin tänään Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön liittokokouksessa Helsingissä. Alkuvuoden neuvottelukierroksen aikana entisestään syventynyt JUKOn yhtenäisyys luo hyvän pohjan tulevaisuuden uudistuksille, kuten palkanmuodostuksen mallin valmistelulle. JUKO neuvottelee noin 200 000 korkeakoulutetun tai esimiesasemassa olevan palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. Neuvottelujärjestö on mukana sopimuksissa, jotka koskevat kaikkiaan lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa.

 

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

toiminnanjohtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798