JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työn henkisestä kuormittavuudesta uusi kansantauti

16.5.2019 15:10

Työajan riittämättömyys ja henkisen kuormituksen kasvu nousevat esiin julkisalan työhyvinvointia koettelevana tekijänä. Myös työntekijöiden määrä koetaan yleisesti riittämättömäksi.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen on huolestunut työn henkisen kuormittavuuden kasvusta kunta-alalla. Lisääntynyt kuormittavuus ja kiire tulivat ilmi Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän tänään julkistamassa Julkisalan työhyvinvointia selvittäneessä tutkimuksessa.

- Työpaikkojen henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät tulee selvittää ja puuttua haittatekijöihin, jotta työntekijät ja esimiehet eivät uuvu työssään. Erityisen tärkeänä näkisin, että työnantaja huolehtii riittävistä henkilöresursseista. Myös esimiesten määrän vähentäminen huolestuttaa, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

- Työntekijöiden ja esimiesten kokemus työajan riittämättömyydestä asettaa paineita myös työaikojen kehittämiseksi. Työlle omistautuminen on hyvä merkki, mutta ylikuormitus ei sitä ole, Luukkainen huomauttaa.

- Henkilöstösuunnittelun puutteet nousevat esille, kun valmistellaan sotea. Työnantajien pitää tehdä henkilöstösuunnitelmat ja -raportit ja käyttää niissä tunnuslukuina myös työhyvinvointia sekä koettua turvallisuutta.

JUKOn mielestä myös julkisalan työtehtävissä koettuun kiusaamiseen ja väkivaltaan pitää puuttua tehokkaammin. Lisäksi tulisi kehittää kullekin toimialalle paremmin soveltuvia alakohtaisia työhyvinvoinnin seurantamenetelmiä.

JUKO neuvottelee noin 210 000 koulutetun palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. Kaikkiaan JUKO on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa.

 

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

työelämäasiamies Riina Länsikallio, puh. 050 316 6446