JUKOn valtiosektorin neuvottelutiedote 1/2013: Valtion pääpöydän neuvottelut ovat alkaneet

16.5.2019 15:11

JUKOn valtion neuvottelukunta hyväksyi työllisyys- ja kasvusopimuksen alkavien neuvottelujen pohjaksi.

Seuraavaksi edessä ovat valtion pääpöydän, koordinaatin, yksityiskohtaiset neuvottelut. Näiden neuvotteluiden takaraja on 25.10.2013 kello 16.00. Neuvottelukunta kävi vielä keskusteluja neuvottelutavoitteista ja täsmentää ne 17.9. kokouksessaan.

Koordinaatti kokoontui

Koordinaatilla oli tänään ensimmäinen kokous. Yhteisymmärrys syntyi siitä, että neuvottelut aloitetaan. Myös neuvotteluaikataulusta sovittiin. Keskeisin erimielisyys koski 20 euron korotusta. Miten se kohdistetaan ja onko sillä heijastusvaikutuksia?

 

Seuraava koordinaatin kokous on 17.9.2013. Asialistalla on muun muassa mahdollisista työryhmistä sopiminen. Samana päivänä aiemmin on myös valtion neuvottelukunnan kokous.

 

Jatkamme tiivistä tiedottamista neuvottelujen kulusta.

 

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Tilander, puh. 041 458 0030 ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, puh. 040 060 1162

 

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimuksen.