JUKOn valtiosektorin neuvottelutiedote 2/2013: Tekstitavoitteita jo pöydällä

16.5.2019 15:11

Valtion pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pardia ovat laatineet yhteiset tekstitavoitteet. Järjestöt antoivat kirjallisesti tavoitteet valtiotyönantajalle.

Valtiotyönantaja valtion työmarkkinalaitos antoi myös omat tavoitteensa palkansaajien arvioitavaksi kirjallisesti. Perehtyminen niihin alkaa myös JUKOn valtion neuvottelukunnan osalta heti.

 

Järjestöt esittivät, että neuvottelujen jouduttamiseksi asetettaisiin alatyöryhmiä, mutta työnantaja katsoi, ettei se ainakaan vielä ole tarpeellista.

 

Kokouksessa keskusteltiin yleiskorotuksesta, mutta työnantajan ja järjestöpuolen näkemykset poikkeavat vielä merkittävästi toisistaan.

 

Neuvottelut jatkuvat ensi tiistaina 24.9.2013.

 

Jatkamme tiivistä tiedottamista neuvottelujen kulusta.

 

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Tilander, p. 041 458 0030 ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, p. 040 060 1162