JUKOn valtiosektorin neuvottelutiedote 24.10.2013: Valtiolle työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen neuvottelutulos

16.5.2019 15:11

Valtion työmarkkinalaitos ja palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja Pardia saavuttivat torstai-iltana keskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimusta noudattelevan neuvottelutuloksen valtion uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi.

Viimeisenä kiistana oli 20 euron yleiskorotuksen heijastaminen entisen käytännön mukaisesti. Asia saatiin ratkaistua palkansaajille myönteisellä tavalla.

Uuden sopimuksen sopimuskausi on 1.4.2014 - 31.1.2017 ja se noudattaa keskitetyn ratkaisun rakennetta.

Sopimusratkaisun perusteella asetetaan työryhmiä käsittelemään muun muassa työaikoja ja työurakysymyksiä. 

”Olemme tyytyväisiä siihen, että 20 euron yleiskorotus menee peruspalkkaan”, toteaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Tilander, 041 458 0030 ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, 040 060 1162