JUKOn valtiosektorin neuvottelutiedote 4/2013: Virastotasolla mahdollisuus neuvotella

16.5.2019 15:11

Tämän päivän koordinaatin kokouksessa sovittiin, että mikäli virastotasolla jokin sopijaosapuoli pyytää 4.10.2013 mennessä virastokohtaista tarkastelua/neuvottelua sellaisista yksilöidyistä asioista koskien palvelussuhteen ehtoja, on tällainen tarkastelu järjestettävä 15.10.2013 mennessä.

Jos päädytään aloittamaan neuvottelut, on tuossa neuvottelussa määriteltävä aiottujen neuvottelujen aloittamisajankohta. Tarkastelusta ja jos neuvottelut käydään, on niistäkin laadittava pöytäkirja, josta ilmenee osapuolten kannat ja menettelyn lopputulos. Pöytäkirja laaditaan 18.10.2013 mennessä.

 

Neuvotteluissa asetettu pienryhmä aloitti myös tänään toimintansa käsitellen muutosturvakysymyksiä.

 

 

Koordinaatin neuvottelut jatkuvat ensi torstaina.

 

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Tilander, p. 041 458 0030 ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, p. 040 060 1162