JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 11/2013: Yliopistoihin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen neuvottelutulos

16.5.2019 15:11

Sivistystyönantajat ja palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pardia saavuttivat perjantaina 25.10. neuvottelutuloksen yliopistojen uudeksi työehtosopimukseksi.

Uuden sopimuksen sopimuskausi on 1.4.2014–31.1.2017, ja se on keskusjärjestöjen elokuussa sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

– Lopulta yleiskorotuksen toteuttamistapa ja vuosilomiin liittyvät kysymykset saatiin ratkaistua palkansaajien kannalta myönteisellä tavalla, kertoo neuvottelupäällikkö Vesa Laine.

JUKOn hallitus käsittelee neuvottelutulosta yhdessä muiden alojen tulosten kanssa samanaikaisesti perjantai-iltapäivänä 25.10. pidettävässä kokouksessaan. Tämän jälkeen työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat työllisyys- ja kasvusopimuksen kattavuutta. Sopimus astuu voimaan, jos riittävän moni sopimusala tekee sen mukaisen ratkaisun.

Mahdollisesti hyväksyttyjen neuvottelutulosten sisällöistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Lisätietoja:
neuvottelupäällikkö Vesa Laine, p. 050-524 9551 ja yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala, p. 040-595 3773.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.