JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 2/2013

16.5.2019 15:11

Pääsopijajärjestöt (JUKO, Pardia ja JHL) ja työnantajaa edustava Sivista aloittivat tänään 5.9. työehtosopimusneuvottelut. Ensimmäisessä neuvottelussa käsiteltiin yleisellä tasolla työllisyys- ja kasvusopimusta sekä määriteltiin kokousaikataulu tuleville viikoille. Konkreettisia tavoite- tai tekstiasioita ei vielä ollut asialistalla.

Neuvotteluissa päätettiin niin sanotun pääryhmän kokousajankohdista. Pääryhmässä ovat mukana työnantajan edustus sekä työntekijöitä edustavat JUKO, Pardia ja JHL. Seuraava pääryhmän neuvottelu pidetään 23.9. JUKOn yliopistoneuvottelukunta kokoontuu päättämään tarkennetuista neuvottelutavoitteista 17.9. Pääryhmän kokouksia pidetään kaksi kertaa viikossa lokakuun lopulle saakka, jolloin on neuvottelujen takaraja. JUKOn edustajat tapaavat muiden pääsopijoiden neuvottelijoita ennen seuraavaa pääryhmän kokousta ja myös neuvotteluiden edetessä.

Lisäksi ensimmäisessä tapaamisessa käsiteltiin yleisellä tasolla yleiskorotusten toteuttamistapaa ja mahdollisesti asetettavia työryhmiä, jotka käsittelisivät työllisyys- ja kasvusopimuksissa mainittuja työaikajärjestelyjä sekä työhyvinvointiin ja ikäohjelmiin liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Vesa Laine, p. 050-524 9551 ja yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala, p. 040-595 3773.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.