JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 5/2013

16.5.2019 15:11

Yliopistosektorin työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään keskiviikkona 9.10. Tapaamisessa käsiteltiin sopimuskaudelle perustettavia työryhmiä ja niiden tehtäviä.

– Työryhmiin tultaneen siirtämään palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyviä selvitys- ja kehittämistehtäviä sekä työllisyys- ja kasvusopimuksessa alakohtaisiin neuvotteluihin tarkoitettuja asioita. Varsinaisten tekstikysymysten osalta osapuolet ovat toistaiseksi etäällä toisistaan, kertoo yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Vesa Laine.

Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 16.10.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Vesa Laine, p. 050-524 9551 ja yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala, p. 040-595 3773.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.