JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 7/2013: Tekstikysymyksissä edistymistä

16.5.2019 15:11

Yliopistosektorin työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään 18.10. Neuvotteluissa jatkettiin työryhmäkirjausten ja tekstimuutosten käsittelyä.

Edellisessä tapaamisessa näistä aiheista käytiin vilkasta keskustelua, ja työnantaja oli päivittänyt asiakirjaluonnokset tämänpäiväistä tapaamista varten.

– Käydyn keskustelun perusteella näkemykset sopimuskauden aikaisten työryhmien toimeksiannoista ovat lähentyneet huomattavasti. Myös tekstikysymyksissä on edistetty hyvin, kiteyttää neuvottelupäällikkö Vesa Laine.

Neuvotteluita jatketaan maanantaina 21.10. Tuolloin käsitellään muutamia avoinna olevia teksti- ja työryhmäkirjauksia. Myös yleiskorotuksen toteuttamistapa ja vuosilomalain muutokset ovat asialistalla.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Vesa Laine, p. 050-524 9551 ja yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala, p. 040-595 3773.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.