JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 8/2013: Neuvottelut loppusuoralla

16.5.2019 15:11

Yliopistosektorin työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään 21.10. Neuvotteluissa jatkettiin työryhmien toimeksiantojen hiomista.

Työryhmiin on siirretty selvitystehtäviä, joiden perusteella osapuolten on mahdollista tehdä muutoksia tulevien sopimuskausien työehtosopimuksiin tai jatkuvan neuvottelun periaattein jo sopimuskauden aikana.

Muutamat työehtosopimukseen kirjattavat tekstit on myös saatu valmiiksi. Lisäksi tänään aloitettiin keskustelut yleiskorotuksen toteuttamistavasta. Yksimielisyyttä tästä ei vielä saavuttu. Avoinna ovat myös vuosilomalain muutoksesta johtuvat kirjaukset.

– Neuvottelut ovat nyt loppusuoralla ja kokonaisuus on kohtuullisen hyvässä mallissa. Avoinna on kuitenkin edelleen erittäin keskeisiä kysymyksiä, kertoo neuvottelupäällikkö Vesa Laine.

Yliopistosektorin neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 23.10.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Vesa Laine, p. 050-524 9551 ja yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala, p. 040-595 3773.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.