Julkinen sektori eläköityy hurjasti – ”Nyt on viimeinen hetki luoda vetovoimaa”

17.3.2022 11:00

Yli kolmasosa julkisen sektorin väestä siirtyy eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana, kertoo Kevan ennuste. ”Työnantajien ja poliitikkojen on nyt korkea aika havahtua julkisen sektorin vetovoiman parantamiseen. Tässä olennainen tekijä on kunnollinen palkkakehitys”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa.

Kevan ennusteen mukaan kaikkiaan yli 200 000 kunnan, valtion ja kirkon työntekijää eläköityy vuoteen 2031 mennessä.

Valtiolta eläkkeelle on siirtymässä 35 prosenttia, kunta-alalta 33 ja kirkosta peräti 39 prosenttia nykyisistä työntekijöistä.

- Nämä ovat todella pysäyttäviä lukuja, joihin työnantajien ja myös poliittisen päätöksenteon täytyy havahtua viimeistään nyt. Julkinen sektori kaipaa kipeästi lisää pito- ja vetovoimaa, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Vetovoima = lisää hyvinvointia ja palkkaa

Kevan mukaan kiivaan eläköitymisen ennuste haastaa työnantajat pohtimaan työjärjestelyitä ja miettimään, miten lähtijöiden tilalle pystytään houkuttelemaan uusia osaajia erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella.

JUKOn Maria Löfgren korostaa, että työnantajien imagoon ja julkisen sektorin vetovoimaan vaikuttavat vahvasti työntekijöiden hyvinvointi ja palkkataso.

- Näissä molemmissa on kosolti parannettavaa. Henkilöstöpula on todellinen jo nyt, ja se uhkaa pahentua edelleen, kuten Kevankin ennusteet vahvistavat, Löfgren toteaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta julkisen sektorin työntekijää.

Löfgrenin mukaan näiden palkansaajien ansiotaso laahaa selkeästi jäljessä yksityistä sektoria.

- Siksi myös meneillään olevissa kunta-alan neuvotteluissa JUKO vaatii yleiskorotusten lisäksi monivuotista palkkaohjelmaa. Se on välttämätön juuri pito- ja vetovoiman takia.

Työkyvyttömyys huolestuttaa

Kevan ennusteen mukaan kunta-alalla eläkkeelle olisi jäämässä seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 170 000 nykyistä työntekijää. Näistä esimerkiksi lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajia olisi runsaat 13 000.

Kirkossa eläköityminen olisi vahvinta muun muassa toimistotyön esimiehillä ja hallintojohtajilla ja valtiolla esimerkiksi kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijoilla.

Kuntasektorilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyviä olisi 10 prosenttia nykyhenkilöstöstä. Kirkossa vastaavan luvun ennakoidaan olevan 9 ja valtiolla 7 prosenttia.

JUKO tähdentääkin, että julkisten sektorin ammattilaisten jaksamista vaativassa ja raskaassa työssä on tuettava aiempaa paremmin.

- Viime aikoina toisiaan seuranneet kriisit – ensin korona, nyt sota – heijastuvat koko suomalaiseen yhteiskuntaan ja paineistavat entisestään julkisen sektorin työntekijöitä. Jukolaiset asiantuntijat kannattelevat meitä kaikkia suomalaisia, Löfgren korostaa.

JUKO ja Keva

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön, Suomen Pankin ja uusien hyvinvointialueiden eläkeasioista. Sen lakisääteisiin tehtäviin liittyy myös työkyvyttömyysriskin vähentäminen, ja se tarjoaa tutkittua tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

Teksti | Riitta Ryynänen JUKO

Keva | Näin julkinen ala eläköityy - ennuste laskettu ensimmäistä kertaa myös kirkon työntekijöille | 15.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Oulua ja Turkua koskevan lakkovaroituksen – jo kolmas lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa | 15.3.2022

JUKO | Kirkon palkansaajille uusi virka- ja työehtosopimus – palkankorotus kaikille | 11.3.2022

JUKO | Valtion 78 000 palkansaajalle uusi virka- ja työehtosopimus – palkankorotus kaikille | 3.3.2022

JUKO | Kunta-ala avasi julkisen sektorin sopimusneuvottelut | 11.1.2022