Blogi: Kirkko tarvitsee vahvan palkkaratkaisun | Julkaistu ensimmäisen kerran 23.2.2022

28.2.2022 08:14

”Laki ei jatkossa erottele äitiys- ja isyysvapaata, joten eri sukupuolta oleville vanhemmille ei ole perusteltua sopia eripituisia vanhempainvapaita", kirjoittaa Aki-liitot toiminnanjohtaja ja JUKOn kirkon sektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni.

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimusneuvottelut ovat tällä viikolla loppusuoralla – tai ainakin toivomme niin. Voimassa oleva kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus päättyy maanantaina 28. helmikuuta.

Neuvottelut alkoivat 19. tammikuuta ja tapaamisia Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa on ollut viikoittain. Loppusuoralla neuvottelemme joka päivä. Tähän mennessä tapaamiset ovat olleet verkossa, mutta nyt pidämme neuvotteluja myös kasvokkain.

”Kirkon palkat ovat jääneet jälkeen muihin sektoreihin verrattuna.”

Suhteessa kuntasektoriin kirkon ansiotasoindeksi on jäänyt noin 5 prosenttiyksikköä alemmaksi viime 20 vuoden aikana.

Palkkauksen heikko taso muodostaa monessa tapauksessa esteen työllistyä kirkkoon. Nopeasti kasvanut inflaatio on omiaan heikentämään palkkojen ostovoimaa entisestään.

”JUKO tavoittelee palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjaavaa ja ostovoimaa parantavaa palkkaratkaisua.”

Viime neuvottelukierroksella saavutettu yleiskorotus nosti taulukkopalkkoja merkittävästi, mutta ongelma ei ratkea yhdellä tai kahdella sopimusratkaisulla.

Tarvitsemme pitkäjänteistä, palkkojen jälkeenjääneisyyteen selkeästi tarttuvaa palkkaohjelmaa.

”Laki ei jatkossa erottele äitiys- ja isyysvapaata, joten eri sukupuolta oleville vanhemmille ei ole perusteltua sopia eripituisia vanhempainvapaita.”

Perhevapaauudistus toteutuu ja uudet raskaus- ja vanhempainvapaat korvaavat nykyiset äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat 1. elokuuta. Uutena lakiin tulee myös vuosittainen viiden päivän palkaton omaishoitovapaa.

Sopimusneuvotteluissa keskustelemme, missä määrin perhevapailta maksetaan palkkaa. Nykyisin kirkko maksaa äitiysvapaan ajalta palkkaa 72 päivältä ja isyysvapaan ajalta kuudelta päivältä.

JUKOn tavoite on, että jatkossa molemmilla vanhemmilla on samat perhevapaat. Äidin palkallisia vapaita ei ole myöskään tarkoituksenmukaista heikentää.

Koska kirkon työntekijät ovat keskimäärin varsin iäkkäitä, toisen vanhemman palkallisen vapaan pidentäminen ei JUKOn laskelmien mukaan maksa työnantajalle merkittävästi.

”Työntekijän hyvinvointi on myös työnantajan etu.”

Vuonna 2016 sovittu kilpailukykysopimus (kiky) toi kirkon virka- ja työehtosopimukseen varsin laajat mahdollisuudet sopia paikallisesti.

Erityisesti Kirkon työmarkkinalaitos piti tuolloin kiinni siitä, että työpaikoilla sopimisen mahdollisuuksia avataan laajasti, palkansaajajärjestöjen suhtautuminen oli varauksellisempaa.

Tällä kierroksella osat näyttävät vaihtuneen. Neuvotteluissa on keskusteltu siitä, voitaisiinko paikallista sopimista rajoittaa nykyisestä.

”Kirkon sektorilla on tehty paikallisia sopimuksia vähän, mutta pääasiassa ne ovat olleet hyvin työntekijämyönteisiä.”

Kirkon paikalliset työnantajat ovat selvästi ymmärtäneet paikallisen sopimisen mahdollisuuden työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Työntekijän hyvinvointi on myös työnantajan etu, siksi JUKOlla ei ole erityistä kiinnostusta rajoittaa paikallista sopimustoimintaa.

Jussi Junni

Kirjoittaja on AKI-liitot toiminnanjohtaja ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja.

JUKOn #neuvotellen2022-kierroksella neuvottelukuntien puheenjohtajien kirjoitussarjassa on tätä ennen julkaistu | JUKOn hyvinvointialueiden neuvottelukunnan puheenjohtaja Tuomas Hyytinen (Talentia) | SOTE-neuvottelut – eriparisilla airoilla ei pääse eteenpäin | 21.2.2022