Kirkon neuvottelupöydässä esillä palkkausjärjestelmän tavoitteita

25.1.2022 08:07

Kirkon pääsopijajärjestöt avasivat tarkemmin ja syvällisemmin yhteisiä neuvottelutavoitteitaan toisessa tapaamisessa maanantaina 24. tammikuuta. Neuvottelijat kävivät läpi erityisesti yleiseen palkkausjärjestelmään liittyviä tavoitteita.

Kirkon pääsopijajärjestöt avasivat tarkemmin ja syvällisemmin yhteisiä neuvottelutavoitteitaan toisessa tapaamisessa maanantaina 24. tammikuuta.

Neuvottelijat kävivät läpi erityisesti yleiseen palkkausjärjestelmään liittyviä tavoitteita. Työnantaja esitti tarkentavia kysymyksiä, ja neuvottelu eteni hyvässä hengessä keskustellen.

Seuraava pääryhmän kokoontuminen on 1. helmikuuta. Tuossa tapaamisessa on tarkoitus jatkaa neuvottelutavoitteiden yksityiskohtaisempaa avaamista.

Kerromme kirkon sektorin virka- ja työehtosopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kirkko.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kirkko käynnisti sopimusneuvottelunsa | 19.1.2022

Kirkko-faktat

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot)

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000:ta palkansaajaa.